Mon. Oct 3rd, 2022

Hoa sen là loài hoa bình dị, tượng trưng cho đạo Phật, thực chất là hoa sen nảy sinh trong ao hồ bùn, sau đó vươn lên tỏa hương thơm ngát, làm đẹp cho cả con người và môi trường sống. thái.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của hoa sen trong phật giáo

Bông sen và phẩm chất giác ngộ trong mỗi người

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị lãnh đạo Phật giáo đương thời, đã đản sinh vào mùa hoa sen, vào ngày rằm (Vesak) ngày 15 tháng 4 âm lịch. Tuy nhiên, theo truyền thống lâu đời của Phật giáo Phát triển, ngày sinh của Đức Phật được tổ chức vào ngày 8 tháng 4 hàng năm, tại Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Từ trước đến nay, trong mùa Phật đản, tôi vẫn thường nghe các bạn nam nữ trong gia đình Phật tử hát bài Hoa sen để dâng lên Đức Phật, với đại ý:

“Hoa sen mới đẹp làm sao!

Hoa, hoa có những danh tự nào?

Điều mà bạn luôn nói: bông hoa của quý ông

Gần bùn mà vẫn thanh cao… ”

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị lãnh đạo Phật giáo đương thời, đã đản sinh vào mùa hoa sen, vào ngày rằm (Vesak) ngày 15 tháng 4 âm lịch.

Trong các chùa, không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước trên thế giới cũng thường đặt tượng Phật ngồi trên đài sen. Về giáo lý Phát triển, hầu hết các kinh đều nói đến hai chữ Lotus (hoa sen). Đặc biệt, Kinh Pháp Hoa (Pháp Hoa Tam Muội) lần đầu tiên được dịch ở miền Bắc (Việt Nam) vào giữa thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên, từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Theo thư tịch Phật giáo của Bunyu Najio có ghi: “Nhà sư Chí Cương Lương Tiếp (Kalaruci), người xứ Đại Nhạc Chi (Indo-Scythe), dịch nhiều kinh Đại thừa ở Giao Châu (Bắc Bộ), vào năm 255 -256. Trong số những bộ kinh này, có một bộ kinh Đại thừa nổi tiếng, tên là Pháp Hoa Sám Hối.

Cùng lúc đó, có một nhà sư Việt Nam, tên là Thích Đạo Thành, đã giúp Chí Cương Lương Tiếp dịch Kinh Pháp Hoa đó. ”Cũng như Thích Tăng Duệ, một nhà sư Trung Quốc, đã giúp ông Kumarajiva (Kuma La Thập, Tông Thọ) , người gốc Kucha, đến Trung Quốc để dịch bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma-pundarika Sutra)., gồm 7 quyển, 28 chương, vào đầu thế kỷ thứ 5, tức năm 406; và chúng tôi tạm dịch là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Đạo Phật là con đường Trung đạo, vừa xuất thế gian vừa nhập thế, từ trong bùn mà sinh ra từ bùn, xuất gia cho tăng ni, nhập thế cho Phật tử, là lối sống hài hòa, quân bình; không thiên lệch, không cực đoan.

Hoa sen và thuyết luân hồi của Phật giáo

Tiếp theo phương Đông, người Pháp Eugène Burnouf, người đầu tiên ở phương Tây, cũng đã dịch Kinh Pháp Hoa, từ tiếng Phạn sang tiếng Pháp, mà ông đã dịch là “Le Lotus de la Bonne Loi”, Paris, vào năm 1852. Kinh này được bao gồm trong tập “ Giới thiệu à lõhistoire du Bouddhisme Indien ”, Giới thiệu về Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, được ông biên soạn lần đầu tiên, năm 1844. Sau đó, ở Anh và Đức, lại có các học giả. những người khác, cũng dịch Kinh Pháp Hoa này sang bản ngữ. Vì vậy, người Tây phương, Âu Mỹ, thường gọi Phật giáo là Đạo của Hoa sen.

Về biểu tượng, hoa sen là loài hoa bình dị, tượng trưng cho đạo Phật, thực chất hoa sen nảy sinh trong ao hồ bùn, sau đó vươn lên tỏa hương thơm, làm đẹp và làm đẹp cho mọi người. con người và môi trường. Cũng vậy, đạo Phật là con đường Trung đạo, vừa ra khỏi thế gian và nhập thế, vừa từ bùn mà sinh ra từ bùn, vừa ra thế gian cho Tăng Ni, nhập thế cho Phật tử, là một lối sống hài hòa và cân bằng; không thiên lệch, không cực đoan. Nghĩa là không duy tâm, duy vật gì cả… Nói cách khác, mục đích của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, tự do hạnh phúc bình đẳng, làm cho mọi người đạt đến đỉnh cao nhân phẩm. sao chép. Vì vậy, ngay từ thuở sơ khai, Phật giáo đã công khai bác bỏ uy quyền của Thần Phạm thiên (Brahma) và xóa sổ xã hội bất công của bốn giai cấp Bà La Môn giáo hay Ấn Độ giáo. Bởi vì Chúa, bất cứ điều gì, đều do trí tưởng tượng của con người tạo ra, hơn nữa, ai nghe lời Chúa, sẽ được lên Thiên đàng và hưởng hạnh phúc; ngược lại, họ sẽ bị đọa xuống Địa ngục vĩnh viễn, đúng như lời dạy trong Kinh thánh. Như vậy, rõ ràng thân phận con người khi sống chỉ là nô lệ, không có quyền sống và không có phẩm giá gì cả.

Trong các chùa, không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước trên thế giới cũng thường đặt tượng Phật ngồi trên đài sen.

Xem thêm: Hai Mặt Đối Lập Của Tiền Có Nhược Điểm? Mặt trái của đồng xu

Ý nghĩa khoa học của tư thế hoa sen

Với Phật giáo, thế giới này được tạo nên từ nguyên lý Nhân Quả; còn con người sướng hay khổ là do luật nhân quả tương ứng với con người. Vả lại, ai cũng có Phật tính bình đẳng, tùy mỗi người có biết tu thân dưỡng tính hay không.

– Về ý nghĩa, nhìn chung theo giáo lý của Phật giáo Phát triển; Đặc biệt, theo Kinh Pháp Hoa và Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tất cả chúng sinh đều có Phật tính và có khả năng thành Phật, giác ngộ và giải thoát, hạnh phúc và tự do, trong một thế giới hòa bình. và hòa bình. Ví dụ:

a) – Trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp hội đầu tiên Đức Phật dạy cho các vị Bồ-tát, có Thiện Tài đồng tử được nhận làm Phật sự;

b) – Trong kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Pháp hội cuối cùng của kinh Pháp hoa và kinh Niết bàn mà đức Phật đã dạy cho các vị Bồ tát thuộc phái Viên gia, có vị Long nữ cũng được thọ ký thành Phật.

Tuy nhiên, hai bộ kinh trên đều mở đầu bằng Văn Thù Đại Trí Văn Thù Bồ Tát và kết thúc bằng Đại Thế Chí Bồ tát Văn Thù. Nghĩa là, để đạt được địa vị Giác ngộ và Giải thoát, mỗi người nam hay nữ phải trau dồi cả trí tuệ và lòng từ bi, cả giác ngộ và hành động hoàn thiện, hướng đến lợi mình và lợi mình. ý thức và sự tha thứ, tự giác và tự chịu trách nhiệm.

Theo Kinh Pháp Hoa và Kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, có tiềm năng thành Phật, giác ngộ và giải thoát, hạnh phúc và tự do, trong một thế giới hòa bình và hòa bình. mất đi.

Ý nghĩa của hoa sen trong Phật giáo

Vì vậy, mỗi năm khi ngày lễ Phật Đản về, để tỏ lòng thành kính và biết ơn Đức Phật, một trong tứ trọng ân – ân cha mẹ, ân Tổ quốc, ân người giúp đỡ, ân Phật pháp. Tăng đoàn. Hãy tích cực thực hiện chủ trương từ bi cứu khổ cứu nạn của Đức Phật. Đó là, chúng ta phải áp dụng giáo lý Đại thừa một cách cụ thể như:

Về mặt trí tuệ:

Chúng ta phải hiểu rõ ràng năm phương pháp của Ngũ giới:

– Lân cận: tất cả những lời dạy của kinh điển trong Phật giáo – Kinh, Luật, Luận, Sở, Lục và Truyện Lịch sử;

– Trí thông minh của con người: triết học, lôgic học và phép biện chứng;

– Thanh minh: ngôn ngữ học, ngôn ngữ cổ và ngôn ngữ sinh hoạt;

– Đông y: y dược, Đông y và Tây y;

– Clever craft: khoa học kỹ thuật.

Về mặt thực tiễn: Chúng tôi vận dụng những kiến ​​thức trên vào những việc thực tế sau:

– Từ thiện xã hội: góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương, trại trẻ mồ côi khuyết tật, đẩy lùi các hiện tượng xã hội tiêu cực, xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan …;

– Giáo dục Phật giáo và thế tục: tham gia vào lĩnh vực giáo dục, từ sơ cấp, tiểu học, trung học phổ thông, đại học và dạy nghề chuyên nghiệp cho cả đạo và đời;

Hoa sen là loài hoa bình dị, tượng trưng cho đạo Phật, thực chất là hoa sen nảy sinh trong ao hồ bùn, sau đó vươn lên tỏa hương thơm ngát, làm đẹp cho cả con người và môi trường sống. thái.

Tại sao Đức Phật ngồi trên tòa sen?

– Y tế: thực hiện cả Đông và Tây y. Xây dựng các phòng khám, phân phát thuốc miễn phí, bệnh xá và bệnh viện. Đồng thời, đào tạo những y tá, bác sĩ, dược sĩ trẻ, ưu tú của các tăng ni, phật tử để phục vụ bệnh nhân nghèo và thể hiện tấm lòng nhân ái thiết thực đối với người khổ đau. Ngoài ra, với sứ mệnh của Như Lai, chúng ta sẵn sàng dấn thân trên con đường hoằng pháp lợi sinh, chia sẻ những đau khổ, bất hạnh, cái chết và chia ly, bằng những khóa học cầu an, cầu khẩn và cầu nguyện. chuyến thăm.

Xem thêm: Chùa Linh Thứu Củ Chi – Lễ Bổ nhiệm Trụ trì Tu viện Linh Thứu, HO

Vận động, khuyến khích mọi Phật tử có tâm, trong và ngoài nước, cùng nhau hăng hái lao động, ít thì nhiều, tự nguyện, ngoài danh lợi, thành lập Ban Từ thiện Phật giáo để gây quỹ. đền đáp 3 công lao nói trên. Có như vậy thì người Phật tử chúng ta mới xứng đáng dâng hoa cúng dường Phật đản hằng năm với tinh thần: hoa sen nở và tỏa sáng khắp đất nước Việt Nam thân yêu.

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.