Thu. Oct 6th, 2022
SIÊU THỊ PHƯƠNG TIỆN LỢI ÍCH CỦA PHẬT
*

Đọc những phương tiện vĩ đại về quả báo của Đức Phật

Kinh Đại Nghĩa Quả Báo Phật Do dịch giả Thích Chính Tiến – Thích Quảng Độ chuyển ngữ từ bản Hán ngữ Phương tiện vĩ đại của sự sám hối của Đức Phật <大方便佛報恩經> (Bảy bản dịch) thuộc Đại tạng kinh, quyển T03, kinh 156, tổng cộng có 7 quyển.

Bạn đang xem: Kinh Cỗ Xe Đại Phật

MỤC LỤCTập One01. Đơn hàng đầu tiên02. Thức ăn tử tế thứ hai

Đặt chỗ Thứ Hai 03. Bài thuốc giải độc thứ ba 04. Phát tâm bồ đề thứ tư

Đặt thứ Ba05. Bình luận về Ý nghĩa của Thứ Năm

Đặt chỗ Thứ 406. Vật phẩm xấu xa của thứ sáu

Đặt chỗ Thứ Năm07. Sản phẩm nhân từ thứ bảy

Đặt trước Friday08. Hàng thứ tám, ba chiếc cốc

Đặt chỗ Thứ bảy09. Sản phẩm hữu nghị thứ chín

Đặt một01. ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊNĐây là những gì tôi đã nghe: Ngày xưa, Đức Phật ở thành Vajrasattva, trên núi Kysara, cùng với các đại tỳ khưu, hai mươi tám ngàn người, tất cả đều được thành tựu trong các cuộc bố-tát của họ, được thành lập ở cuộc sống thánh thiện. còn phải chịu thân sanh tử, tâm tự tại, cũng như đại định.

Tên họ là: Ma Ha Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Kiều Trần Như, Ly Việt Đà Ha Da, Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, Tất Lăng Già Ba Ta, Xá Lợi Phất, Ma Ha Ca Chuyển Duyên, A Nan, Rahula, v.v … là những người mà công chúng quen thuộc. Bồ tát Mahasattva, ba mươi tám ngàn người, đều là những người đã tu gốc tích đức từ lâu; Đã từng sống trong vô số hàng trăm ngàn hàng triệu triệu vị Phật, ngài thường thực hành đời sống thánh thiện, hoàn thành các thệ nguyện của mình, và thông thạo tất cả hàng trăm ngàn thiền định và dharanis. Luôn luôn có lòng từ bi rộng lớn, sẵn lòng làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tiếp nối ngôi Tam bảo thường hưng thịnh, chẳng phụ lòng người, phất cao ngọn cờ Phật pháp, vì lợi ích chúng sinh, là người bạn không mời mà đến. . tự mình đến bến bờ đại trí, tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi. Tên của các ngài là: Quán Thế Âm Bồ tát, Đắc Đại Thế Chí Bồ tát, Vĩnh Hằng Tinh Tiên Bồ tát, Diệu Đức Bồ tát, Diệu Âm Bồ tát, Diệu Quang Bồ tát, Phổ Bình Bồ tát, Đức Thủ Bồ tát. Tu Xưng Vương Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Đại Hương Tượng Bồ Tát, Trí Thế Bồ Tát, Việt Tâm Giới Bồ Tát, Thượng Bi Bồ Tát, Bảo Chủ Bồ Tát, Thế Quang Anh Bồ Tát, Diệu Xứng Bồ Tát, Bảo Nguyệt Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Biên Bồ Tát Bồ tát Trí tuệ, Bồ tát Địa Tạng, Bồ tát Sư tử, Bồ tát Sư tử, Bồ tát Sư Tử Kim, Bồ tát mãn nguyện, Bảo vật Bồ tát, Văn Thù, Pháp tử, v.v., và hàng trăm ngàn thân nhân.

Ngoài ra còn có vô lượng hàng trăm ngàn chư Thiên trong Cõi Dục Vọng, cùng với các tùy tùng của họ, tất cả đều mang hương thơm và hoa tuyệt vời, và chơi nhạc thiên đàng, để cúng dường Đức Phật.

Tất cả chư thiên, dạ xoa, gandharvas, asuras, kalpas, khansalas, mahous, loài người, phi loài người, v.v., cùng với hàng trăm ngàn tùy tùng, tất cả đều đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Sau đó ngồi sang một bên.

Lúc bấy giờ đại chúng vây quanh Như Lai, đảnh lễ, cung kính tán thán Ngài.

Xem thêm: Quả báo của tội không vâng lời cha mẹ, Con cái không vâng lời cha mẹ bị phạt như thế nào

Lúc bấy giờ, có Đại đức A-nan, nhờ thần thông của Phật, một buổi sáng, Đại đức vào thành Vương Xá, theo thứ tự khất thực. Lúc bấy giờ trong thành phố có một người con trai Bà la môn, rất hiếu thảo với cha mẹ, người con trai đó gặp cảnh sa sút, gia sản kiệt quệ nên phải lấy mẹ già, cũng theo kiểu ăn xin. để nuôi mẹ mình. . Nếu được đồ ăn ngon, hoa quả tươi thì nên biếu mẹ, nhưng gặp đồ ăn dở, hoa quả khô héo thì ta ăn mất.

A-nan thấy vậy, lòng mừng rỡ, khen con rằng: – Thật đáng quý biết bao! Quý thay! Đàn ông tốt, thờ phụng cha mẹ quả là hiếm có, thực sự khó ai sánh bằng.

Bấy giờ, có một người tên là Phạm Chí, đảng viên của giáo họ Lục, nói rất rành rọt; thông suốt bốn bộ kinh Vệ Đà, biết được thời tiết, số mệnh, bói toán, biết điềm lành xấu, âm dương thay đổi, đoán biết nhân tâm, cũng là đạo sư của quần chúng. Đảng Lục sư), được nhiều người kính trọng, vì mưu cầu lợi lộc, thường bám vào tà thuyết, phá hoại chánh pháp, thường nuôi lòng ghen ghét, phỉ báng Phật, Pháp, Tăng.

Phạm chí đó thưa với Tôn giả Ananda: – Thưa thầy Gotama và những người thuộc dòng tộc Sakya, nói họ là người tốt, tốt, có công lớn, nhưng chỉ có danh. không có thật. Sư phụ Gotama của bạn thật xui xẻo, nếu không, tại sao mẹ của ông ấy vừa mới sinh ra ông ấy được bảy ngày đã qua đời, để lại ông ấy làm trẻ mồ côi, đó không phải là người xui xẻo sao? Cho đến khi lớn lên, hắn lại vượt thành đi tu, khiến cho phụ thân đau đớn, lòng tràn đầy buồn bực mê người, ngã xuống đất, phải dội gáo nước lạnh vào mặt, tỉnh lại bảy người. ngày, và sau đó cao giọng của mình. kêu lên và khóc, nói:

– Con trai của tôi! Đất nước này là của ngươi, ta chỉ có ngươi làm nơi nương tựa, hôm nay sao có thể bỏ ta mà trốn trong hang sâu trong núi.

Sư phụ Gotama của bạn đúng là một kẻ phản bội không biết ơn nên mới có thể từ bỏ như vậy mà thôi! Cho đến khi phụ thân vì tạo cung, cưới Cư Di làm vợ nhưng cũng không theo nghĩa vợ chồng khiến nàng đau khổ, mới biết Cổ Đạm là người không chung tình.

Xem thêm: Võ Tàng Đại Chiến Tập 48 Tập, Phim Thiếu Lâm Nam Học 2013 Full Hd 48 Tập

Tôn giả Ananda nghe vậy thì trong lòng xấu hổ, sau khi khất thực xong, ông trở về chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật rồi lui sang một bên, chắp tay bạch Phật rằng: – Hỡi Đấng được Thế giới tôn vinh! Trong đạo Phật, có hiếu với cha mẹ không?

Phật dạy: – Này Ananda! Ai bảo bạn hỏi tôi điều này, Thiên thần? Con người, Phi con người? Hay bạn nhờ trí tuệ của chính mình mà hỏi Như Lai?

Tôn giả Ananda thưa với Đức Phật: – Hỡi đấng Thế Tôn! Không phải thần, rồng, ma, thần, người và không phải người xuất hiện nói với tôi, mà vừa rồi, khi tôi đang đi khất thực, giữa đường, tôi đã gặp Lục sư đệ, Sát Thiên Mạch Kiến Tử. , người đã xúc phạm tôi. sự sỉ nhục.

Tôn giả Ananda đến trước mặt Đức Phật và kể lại tất cả những điều trên…. (Đọc tiếp bài Kinh Cỗ Máy Báo Ân Của Đức Phật)

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.