Mon. Oct 3rd, 2022

Trong phần này, Quản trị viên chúng tôi tóm tắt các tệp sách quý của Các Trưởng lão Phật giáo Nam tông Việt Nam đã dày công biên soạn để làm tài liệu cho Hậu Thế. Ngoài ra, Chúng tôi còn biên soạn một số tập sách Tỳ khưu Nghiên cứu & Thực hành Pháp được biên soạn rộng rãi. Chúng tôi chỉ tải lên những cuốn sách gốc của Người cao tuổi chưa được Hiệu đính của Hậu duệ & các tập tin của các Trưởng lão vẫn còn Cho phép tải lên.

Bạn đang xem: Phật giáo Nam tông

Những người bạn có Ý tưởng muốn gửi các tệp bổ sung vào kho báu Nước phápo trên Trang web hoặc muốn in tệp thành sách, bạn có thể liên hệ với Quản trị viên của chúng tôi.

Hy vọng Thay vào đó!

Tỳ Hưu

→ Bát chính đạo→ Kinh Khuyến Khích Cấp Cô Độc→ Chú thích về Kinh Đản sanh→ Thường trú Q&A→ Con đường dẫn đến Niết bàn→ Tụng kinh của các nhà sư→ Lễ Tam Bảo→ Lịch sử Phật giáo→ Quy luật từ bỏ (Tập mùa hè)→ Luật Từ bỏ (Tập trên)→ Tổ chức Phật giáo→ Khát vọng cao nhất của con người→ Chủ nhật của Homebody→ Giáo lý Phật giáo→ Bài thuyết minh về Pháp trong Thanh tịnh

→ Phật giáo tổng hợp
→ Bài phát biểu của Đức Phật 1
→ Bài phát biểu của Đức Phật 2
→ Bản dịch Báo giá Phật ngữ
→ Tập trung đúng
→ Quỷ vương hỏi đạo
→ Thiền đầu tiên
→ Quán niệm thân thể của chánh niệm
→ Tinh khiết thuần khiết
→ Thập giá và sự thấp hèn của Đức Phật
→ Nhiều thập kỷ
→ Triết lý về Nghiệp
→ Tứ diệu đế
→ Văn học Pali
→ Câu hỏi và câu trả lời hoàn toàn hấp dẫn
→ Vô thường
→ Từ điển tiếng Pali Việt
Thiền sư Mahasi

(1) Bản PDF Thiền Minh sát Thực hành năm 1944 (2) Năm 1944 Sự tiến bộ của Minh sát (Xuất bản BPS) PDF (3) 1951 Bài tập Thiền Vipassanā Thực hành PDF (4) 1951 Satipaṭṭhāna Vipassanā (Bánh xe 370/371) PDF (5) 1954 Thiền Phật giáo và PDF Bốn mươi Chủ đề (6) 1959 Căn bản về Thiền Minh sát PDF (7) 1961 A Discourse on the Purābheda Sutta PDF (8) 1962 A Discourse on the Wheel of Dhamma PDF (9) 1963 A Discourse on Anattalakkhaṇa Sutta PDF (10) 1963 A Discourse on Hemavata Sutta PDF (11) 19 ?? A Discourse on Ariyāvāsa Sutta PDF (12) 19 ?? Bài giảng về Duyên khởi PDF (13) 1964 Bài giảng về kinh Cūḷavedalla PDF (14) 1964 Về bản chất của Niết-bàn PDF (15) 1965 A Discourse on Worldly Vicissitudes PDF (16) 1965 A Discourse on the Vammika Sutta PDF (17) )) 1965 Brahmavihāra Dhamma PDF (18) 1966 A Discourse on the Bhāra Sutta PDF (19) 1967 A Discourse on Sīlavanta Sutta PDF

(20) 1969 A Discourse on Sallekha Sutta PDF (21) 1970 A Discourse on Dhammadāyāda Sutta PDF (22) 1971 To Nibbāna via the Noble Eightfold Path PDF (23) 1972 A Dishortations PDF (24) 1976 A Discourse on Tuvaṭaka Sutta PDF (25) 1976 A Discourse on the Mālukyaputta Sutta PDF (26) 1976 A Discourse on the Sammāparibbājanīya Sutta PDF (27) 1977 Những câu hỏi về Sakka (A Discourse on the Sakkapañha Sutta) PDF (28) 1979/80 Mahāsi Abroad, Part I và Phần II PDF (29) 19 ?? Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống (Bao gồm những Tình huống khó xử về Đạo đức của Tỳ kheo Pesala) PDF (30) 1983 Những suy nghĩ về Giáo pháp (Bánh xe 298/300) PDF (31) mahasi_sayadaw-gems_of_mahasi_thought (32) mahasi_sayadaw-vipassana_treatise_volume_i_part_part_ivi_vi_may_hành_hình_hình_hình_hình_hình_hình_hình_hình_hình_hình_hình_hình_hình_hình

Tỳ khưu Bửu Chơn
→ Ác – Chính kiến
→ Quả báo của một Samana
→ Xa nước Pháp
→ Liên quan đến nhân quả
→ Chiêm ngưỡng Cơ thể
→ Trường phái Khai sáng Chính đạo
→ Đức Phật phù hộ
→ An Đức Pháp Bảo, An Đức Tăng Bảo
→ Bốn giới luật thanh tịnh
→ Lễ Cung hiến Casa
→ Pháp giới Tư Mã
→ Văn học Pali
→ Truyện ma
→ Kho tàng Phật pháp
→ Chuyển Pháp Luân
→ Cư sĩ thực hành
→ Ba điều luật yếu
→ Quy luật tự nhiên
→ Tội ác của Ngũ Trân
→ Hàng rào lớp học
→ Hành trình đến đất Phật
→ Hội nghị quốc tế
→ Pháp Tou Da
→ 32 Tướng của Đức Phật
→ Lịch sử của Xá lợi Phật Gotama
Tỳ kheo Narada Maha Thera
→ Karma Tin tức
→ Đạo đức
→ Kinh Pháp Cú
→ Phật giáo
→ Tái sinh
→ Trên đường Hoàng Pháp
→ Một số nhận xét về Phật giáo
Giới luật Tỳ kheo

→ Lịch sử Đức Phật Thích Ca→ Kinh thánh Hạnh phúc→ Giải thiên đàng→ Giải thưởng cuộc sống

→ Giải thưởng về bạn

Tỳ Kheo Thanh Tịnh

→ Bộ Tụ Pháp→ Bộ phân tích→ Bộ ngôn ngữ thuần túy→ Bộ cá nhân hóa→ Bộ giai điệu ngôn ngữ→ Bộ song song

→ Tinh khiết thuần khiết→ Giải thích siêu nhiên sau đại học→ Không có Phật pháp Tỷ phú

Tỳ Hưu Hộ Giác
Tỳ kheo Pháp Minh

→ Chú giải Kinh Pháp Cú – Tập 1

→ Chú giải Kinh Pháp Cú – Tập 2

→ Chú giải Kinh Pháp Cú – Tập 3

→ Chú giải Kinh Pháp Cú – Tập 4

Thiền sư U Pandita
Sách tiếng Anh (Sách tiếng Anh)
→ Thiền Vipassana thực hành→ Bài Học Về Văn Hóa Phật Giáo Căn Bản (Lớp 1)
→ Bài Học Về Văn Hóa Phật Giáo Căn Bản (Lớp 2)
→ Lời dạy của Đức Phật cho hòa bình trên trái đất
→ Loạt bài thảo luận về giáo pháp
→ Sati và Yogi
→ Phương pháp thúc đẩy năng lượng tinh thần trong thiền định của một người
→ Hành trình một đời người
→ Trong chính cuộc sống này
→ Cách Thực hành Thiền Vipassana
→ Appamada (Sự lương thiện)
→ Hướng dẫn Thực hành Lay
→ Mở đường
→ Tu luyện tinh thần
→ Câu hỏi và câu trả lời
→ Trên con đường đến tự do
→ Trạng thái tâm trí được gọi là đẹp
→ Trí tuệ vượt thời gian
→ Tự do trong
→ Hạt mưa vào mùa hè nóng bức
→ Con đường dẫn đến hạnh phúc của hòa bình

→ Nỗ lực, chăm chú và yoga→ Làm đẹp tâm trí→ Báo cáo và làm việc với Sayadaw U Pandita→ Các Nguyên tắc Cơ bản của Thực hành Satipatthana Vipassana và các bài giảng khác→ Ý nghĩa của Satipatthana

Tỳ Kheo Hộ Pháp
Bộ Cơ sở Phật giáo
→ Ba kho báu
→ Quy y Tam bảo
→ Thực hành Giới luật
→ Nghiệp và Quả của Nghiệp
→ Phú Thiện
→ Hành vi Pháp Ba-la-mật 1
→ Pháp hành Paramita 2
→ Pháp hành Paramita 3
→ Thực hành thiền
→ Thực hành Thiền Trí tuệ
Những quyển sách khác
→ Vòng tròn của cái chết và sự tái sinh
→ Pháp Nhẫn
→ Chuyển Pháp Luân
→ Điều kỳ diệu thực sự của cuộc sống
→ Năm giới là giới luật vĩnh cửu
→ Pháp Môn Niệm Phật
→ Gương từ bỏ
→ Học các phước lành của sự cho đi
→ Lễ dâng y y Kathina
Thiền sư Khánh Hỷ
→ Phật pháp căn bản 1
→ Phật giáo căn bản 2
→ Con đường duy nhất
→ Chân lý và phong tục Hoàng đế
→ Trong cuộc sống này
→ Chánh niệm
→ Mặt hồ im lặng
→ Không có ai
→ Vị tha
Hòa thượng Mingun
Lịch sử Đức Phật vĩ đại

Phiên bản việt nam

→ Lịch sử Đức Phật vĩ đại 1A
→ Lịch sử Đức Phật vĩ đại 1B
→ Lịch sử Đức Phật vĩ đại 2
→ Lịch sử Đức Phật vĩ đại 3
→ Lịch sử Đức Phật vĩ đại 4
→ Lịch sử Đức Phật vĩ đại 5
→ Lịch sử Đức Phật vĩ đại 6A
Tỳ Kheo Minh Huệ Dịch

Ủy ban tiếng Anh

→ Lịch sử Đức Phật vĩ đại A→ Lịch sử Đức Phật vĩ đại

Hòa thượng Mingun

Chong Guang Residence
Nguyễn Văn Hiệu (1896-1979)

Năm 1911, ông thi đậu học bổng vào trường Trung học Mỹ Tho, rồi vào Sài Gòn học trường Chasseloup Laubat, thi đậu Thành Chung năm 1915. Sau đó ông theo học Trường Công chính Hà Nội và đỗ Thạc sĩ Công chính. Hà Nội năm 1918. Năm 1919 ông đi công tác ở Campuchia, năm 1925 về Sở Đường sắt Sài Gòn, năm 1944 làm Giám đốc Đường sắt Nam Bộ.

Thuở nhỏ, ông quy y theo đạo Cao Đài Tiên Thiên. Sau đó, ông chuyển sang nghiên cứu Tin lành-Cơ đốc giáo.

Cuối năm 1930, ông đọc cuốn La Sagesse du Bouddha (Trí tuệ của Đức Phật) và hiểu được giá trị đích thực của đạo Phật, từ đó ông ấp ủ tâm nguyện truyền bá Phật pháp Nguyên thủy. Lúc đầu, ông tập hợp các bạn đồng môn gồm Cam, Núi, Nhất và Hương cùng nhau tập thiền.

Năm 1935, khi gặp người bạn là bác sĩ thú y Lê Văn Giảng, ông đã mang một cuốn kinh Phật bằng tiếng Pháp sang giới thiệu và khuyên ông sang Campuchia du học. Sau đó người bạn của ông xuất gia là Hòa thượng Hộ Tông, người sáng lập ra Phật giáo Nam tông Việt Nam.

Năm 1938, khi đang tìm đất xây chùa ở vùng ven Sài Gòn Chợ Lớn, ông gặp ông Bùi Ngữ Hứa đã hiến đất ở Gò Dưa – Thủ Đức để thành lập chùa Bửu Quang, ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Nam tông. . Việt Nam.

Năm 1939, Ngài mời Ngài Hộ Tông, Ngài Thiện Luật, Ngài Huệ Nghiêm và một nhà sư Campuchia sang Việt Nam hoằng pháp. Cũng trong năm 1939 này, Ngài đã cung thỉnh Quốc vương Campuchia Sai Chuon Nath và 30 nhà sư Campuchia đến làm lễ tại chùa Bửu Quang.

Xem thêm: Quang Le Mung Tuoi Me – Truyện Tranh, Gấu Bông

Năm 1940, ông bán nhà lấy một nửa số tiền xây lại chùa Bửu Quang bằng gạch, lầu cốc gồm ba gian nhà cũng bằng gạch ngói, nửa số tiền còn lại ông mua ruộng lo cái ăn. chi phí cho chùa.

Năm 1948, Ngài khởi công xây dựng chùa Kỳ Viên tại Bàn Cờ Sài Gòn và cung thỉnh chư Tăng về hoằng pháp, Pháp sư Thông Khảm từ Lào được thỉnh về giảng tại chùa Kỳ Viên này. Hòa thượng Naradà từ Tích Lan đến chùa này mở đạo tràng để giảng dạy giáo lý.

Ngoài những việc Phật sự quan trọng trên, Ngài còn chú ý đến nghệ thuật và phiên dịch một số kinh điển để phục vụ cho việc hoằng dương Phật pháp, cụ thể như sau:

Tại sao lại theo phái Tiểu thừa. Chọn con đường tu theo đạo Phật. Trên con đường hoằng dương chánh pháp của Đức Phật. Con đường giải thoát. Pháp vô ngã. Thiền. Đạo đức và xã hội Phật giáo. Chánh niệm về lòng nhân ái. Định kiến.

Năm 1961, ông vận động quyên góp tài chính để xây dựng Thích Ca Phật Đài (Vũng Tàu).

Ngoài ra, ông còn tham dự Hội nghị Tam tạng lần thứ 6 tại Miến Điện, tham dự Hội nghị Phật giáo Thế giới tại Thái Lan và Ấn Độ năm 1964, ông cũng đến Tích Lan và Singapore để thăm viếng các chùa chiền Phật giáo. Hiệp hội Phật giáo.

Tuổi cao, sức yếu và một số nguyện vọng được bảo vệ pháp luật đã hoàn thành. Cư sĩ mất ngày 2 tháng 5 năm 1979, tức ngày 7 tháng 4 năm Kỷ Mùi, hưởng thọ 83 tuổi, hơn 40 năm làm Hộ Pháp.

Xem thêm: Để Tiêu trừ Nghiệp chướng, hãy trì tụng thần chú Địa Tạng Vương (Phạn ngữ)

Là người có công lớn trong lịch sử của cộng đồng cư sĩ Phật giáo Nam tông Việt Nam, Cư sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã để lại sự nghiệp to lớn trong việc giới thiệu và phát triển Phật giáo Nam tông tại Việt Nam.

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.