Thu. Oct 6th, 2022
Pháp Luân Công là gì?

Pháp Luân Công ban đầu là một môn khí công do Lý Hồng Chí sáng lập vào năm 1992. Tuy nhiên, khi số lượng học viên tăng lên, Lý Hồng Chí đã tập trung các bài giảng của mình và biên tập chúng thành các tác phẩm mà ngày nay, các học viên Pháp Luân Công gọi là kinh của Sư phụ Lý Hồng Chí như Chuyển Pháp Luân, Pháp Luân Công …

Bạn đang xem: Pháp Luân Công là môn phái nào?

Nhìn bề ngoài, có thể thấy đây là sự pha trộn đan xen giữa Phật giáo và Đạo giáo, với nhiều hình thức ngụy biện trong đó (tham khảo <1>). Đồng thời, trong các tác phẩm của Lý Hồng Chí cũng có nhiều chỗ mê tín, phản khoa học như “Khí công và ma thuật là một, David Copperfield đi xuyên Vạn lý trường thành là khí công” (Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công). công khai, trang 2).
Hoặc những sinh mệnh vĩ đại giả tạo ra vũ trụ 100 triệu năm trước (giảng tại Pháp hội New York 2016 –<2>) trong khi khoa học ước tính tuổi của trái đất là 4,55 tỷ năm, tức là trong cuốn sách Quay bánh xe pháp luật của mình, Lý Hồng Chí cũng trích dẫn rằng 2 tỷ năm trước có một lò phản ứng hạt nhân trên trái đất, tức là 2 tỷ năm trước. có nền văn minh trên trái đất. đất (Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 9), có nghĩa là mười năm trước, Lý Hồng Chí đã dùng một số bằng chứng khoa học để biện minh cho cái gọi là văn minh tiền sử và dùng khả năng của mình để nhìn thấy nền văn minh này. Hoặc các học viên Pháp Luân Công là những vị thần xuống để trợ giúp cho thầy Pháp, hoặc các học viên Pháp Luân Công đã bị giết để hoàn thành sứ mệnh của họ. Lưu ý: đây là lời cảnh báo về một tôn giáo khủng bố trong tương lai. Hay các vị thần trên trời theo Lý Hồng Chí xuống làm động vật, thực vật nên gần đây có nhiều chính sách bảo vệ động thực vật. Lý Hồng Chí hướng dẫn các tín đồ rằng bị ốm không cần uống thuốc để thể hiện niềm tin vào môn tu luyện (Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công, trang 74), hoặc rằng tu luyện Pháp Luân Công có công bảo vệ để họ không sợ sét ( Lý Hồng Chí, trang. Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công, trang 84).
2. Đưa ra một số giải thích về tác dụng của môn tu luyện Pháp Luân Công, và khẳng định rằng Lý Hồng Chí đã lợi dụng tác dụng của năm bài khí công này để trấn yểm thông qua khái niệm về Pháp Luân và Pháp thân của mình. Lee Hong Chi. Lưu ý rằng bánh xe Pháp và Pháp thân là những thuật ngữ Phật giáo quen thuộc.
3. Khẳng định rằng Pháp Luân Công là một luồng khí công biến người tập thành nô lệ cho một hệ thống tín ngưỡng mê tín do Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công tạo ra. Đồng thời, giải thích tại sao, hơn hẳn các giáo phái khác, Pháp Luân Công có nhiều tín đồ cuồng tín và đang phát triển rất nhanh và mạnh ở Việt Nam. Tín đồ của giáo phái này chủ yếu là Phật tử.
Trong các tác phẩm như Chuyển Pháp Luân, Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí đề cập đến nguồn gốc của Pháp Luân Công như sau:
Trích từ “Thích Ca Mâu Ni cũng nói rằng Phật giáo có 84.000 pháp môn tu hành, nhưng trong Phật giáo chỉ có Thiền tông, Tịnh độ tông, Thiên thai, Hoa Nghiêm, Mật tông, v.v … Bản thân Đức Phật cũng không thể bao quát hết Phật pháp. Bản thân Thích Ca Mâu Ni đã không truyền tất cả Giáo Pháp của mình, chỉ nhắm thẳng vào khả năng tiếp thu của dân chúng thời bấy giờ và chỉ truyền một phần ”(Lý Hồng Chí), Chuyển pháp luân, trang 7).
Trích từ “Bánh xe Pháp vĩ đại của chúng ta là một trong 80.000 và bốn nghìn pháp môn của Phật giáo; trong giai đoạn lịch sử văn minh nhân loại này, nó chưa từng được truyền bá công khai; nhưng trong một thời gian, thời tiền sử nó đã được quảng bá rộng rãi để cứu con người ”(Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp luân, tr. 18).
Trích: “Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện tiên tiến của trường phái Phật giáo. ”(Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công, Trang 1).
Trích: “Ngay khi chúng tôi đề cập đến Khí công của trường phái Phật giáo, có lẽ nhiều người đã nghĩ đến vấn đề này: Vì mục đích của trường phái Phật giáo là trở thành một vị Phật, họ bắt đầu kết nối với Phật giáo. Tôi xin trịnh trọng khẳng định rằng Pháp Luân Công là khí công của Phật gia, là một Phật pháp vĩ đại, không liên quan gì đến Phật giáo. Khí công của trường phái Phật giáo là khí công của trường phái Phật giáo, còn của Phật giáo là của Phật giáo. Tuy cùng mục tiêu tu luyện nhưng lại đi theo những phương hướng khác nhau, vì không cùng phương pháp nên yêu cầu cũng không giống nhau. (Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công, trang 13).

Xem thêm: Đàn ông có má lúm đồng tiền – Đàn ông có má lúm đồng tiền phải làm sao

Trích từ “Pháp Luân Công có nguồn gốc từ Pháp luân của Phật trường, đây là một phương pháp tu luyện khí công đặc biệt của Phật học, nhưng chính vì nó có những đặc điểm riêng biệt khiến nó trở nên nổi bật”. trong số các con đường tu luyện trung bình khác trong trường Phật học. (Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công, trang 20).
Theo ý trên, Lý Hồng Chí có 80 vạn và 4 ngày Phật pháp. Chúng tôi có một số thắc mắc về quan niệm của Phật pháp như sau:
Câu hỏi 3: Nếu Lý Hồng Chí cho rằng “Pháp Luân Công là phương pháp tu luyện cao cấp của Phật học”, thì hãy nêu tên năm phương pháp thuộc Phật học để chúng ta cùng so sánh.
Câu 4: Lý Hồng Chí viết “Vì mục tiêu của Phật học là tu để thành Phật, … Tuy chung mục tiêu tu”, xin hỏi có bạn nào tu theo pháp môn của Phật không? tập luyện và tập luyện Pháp Luân Công. đạt được quả vị Phật? Những vị Phật này được đề cập trong kinh nào?
Hơn nữa, Lý Hồng Chí nói Pháp Luân Công là môn phái của Phật học trên cơ sở nào? Nếu Phật học đường có nhiều cửa Phật pháp, tại sao nó không được nhắc đến trong bất kỳ kinh Phật nào, cũng như không được nhắc đến trong các sử liệu như Hậu Hán Thư, Chiến Quốc Sách, Sử ký Tư Mã Thiên, v.v … hoặc trong các tác phẩm văn học như Đông Chu Liệt Quốc, Xuân Thu Chiến Quốc, Hồng Lâu Mộng, Chiến Quốc Sách, trong đó có Bạch gia được nhắc đến như Nho gia, Pháp gia, Danh gia, Âm dương, Đạo gia, Mộ gia …
Lý Hồng Chí cho rằng “trong thời kỳ lịch sử văn minh nhân loại này chưa từng được truyền bá công khai”, cho nên có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là Lý Hồng Chí tổ sư, trường hợp thứ hai là Lý Hồng Chí. Hồng Chi học từ một giáo viên khác. Nếu Lý Hồng Chí là người sáng lập thì sẽ không có cơ sở để đưa Pháp Luân Công vào hệ phái Phật giáo (nếu có). Nếu Lý Hồng Chí được truyền dạy qua những người thầy khác, thì Lý Hồng Chí đã phạm tội với sư phụ diệt tổ vì không nhắc đến những người thầy đã dạy mình để quần chúng sùng bái.

*

Chúng tôi mong rằng Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công không coi các phương pháp khí công của Phật giáo là các bài tập như Đài phun nước tuổi trẻ, Dịch Cân kinh, Bát Đoạn Cẩm … là một môn tu luyện của Phật giáo. . Vì đơn giản đây là những bài khí công xuất phát từ các ngôi chùa Phật giáo. Xưa nay chúng ta đều gọi bất cứ thứ gì liên quan đến Phật giáo, liên quan đến Phật Thích Ca là Phật Tổ. Nhưng câu thường dùng theo quan điểm của “Phật gia”, triết học Phật giáo, đạo Phật và đạo Phật là cùng một nghĩa. Vì vậy, các bài khí công dưỡng sinh đều xuất phát từ các chùa thuộc trường phái khí công Phật giáo, chứ Pháp Luân Công hoàn toàn không có cơ sở để nói rằng khí công thuộc các trường phái Phật giáo.
Trích đoạn: “Thích Ca Mâu Ni giảng rằng, thời mạt pháp, tu sĩ trong chùa rất khó tự tại, huống chi là cư sĩ, lại càng không có người quản. Mặc dù đã tỏ lòng kính trọng một vị sư phụ.” , cái gọi là ‘tu sĩ’ cũng là người tu luyện, người không tu hành thì vô dụng, ai không tu tâm này thì không thể tăng lên. Quy y là hình thức ở người thường, quy y rồi phải không? đã trở thành một thành viên của Phật giáo? Phật sẽ chăm sóc cho bạn? Không Có một điều như vậy. Ngày nào bạn cũng lạy cho đến khi nát đầu, thắp hương hết hương này đến hương khác, cũng vô ích; Bạn phải thực sự tu dưỡng tâm này. Vào thời kỳ cuối thời Pháp, vũ trụ đã trải qua những thay đổi lớn lao, và ngay cả những nơi tín ngưỡng cũng không còn tốt nữa; những người có công năng (kể cả các nhà sư) đã phát hiện ra tình huống này. Hiện nay, trên toàn thế giới, chỉ có tôi là người đang công khai hoằng dương Phật pháp; Tôi làm những gì mọi người chưa làm trước đây; Ngoài ra, trong thời đại mạt pháp mở cửa lớn đây. Thực ra ngàn năm không gặp, ngàn năm không gặp; Nhưng bạn có thể chuyển đổi nó hay không cũng tùy thuộc vào bạn. ; những gì tôi giảng là lý do của vũ trụ vĩ đại này. ”
Đến đây chúng ta có thể kết luận rằng Lý Hồng Chí hoàn toàn không giải thích được nguồn gốc của môn tu luyện Pháp Luân Công, Lý Hồng Chí đã cố gắng biến môn tu luyện này thành môn tu luyện của Phật giáo để khẳng định Pháp Luân Công. là một môn phái khí công chính đạo nhằm thu hút tín đồ. Đồng thời, Lý Hồng Chí cũng bác bỏ đạo Phật, coi đạo Phật là cứu cánh của Phật pháp. Hiện tại chỉ có Lý Hồng Chí hoằng dương chánh pháp, trên đời không ai làm chuyện này, Phật giáo đã chết.

Xem thêm: Tây Du Ký 2: Tôn Ngộ Không Đánh Bạch Xương 3 lần, Tôn Ngộ Không Đánh Bạch Xương Ba Lần

Để luyện tập đầy đủ các bài công pháp của Pháp Luân Công, bạn phải mất 2 giờ, 1 giờ vận động và 1 giờ yên tĩnh theo nhạc bài tập. <3>. Để tìm hiểu về điều này, chúng ta sẽ xem xét các bài tập khí công khác:

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.