Mon. Oct 3rd, 2022
Phân biệt Phật giáo Tiểu thừa và Đại thừa
7. TẠI SAO GỌI LÀ MAJORY VÀ HUBHANDYA

Trong thời Đức Phật còn tại thế, không có sự phân biệt giữa Tiểu thừa và Đại thừa. Đạo Phật là một vị thanh tịnh. Chỉ vì đối tượng thuyết pháp không giống nhau, cho nên nội dung và cảnh giới thuyết pháp cũng khác nhau.

Đối với những người trình độ thấp, Đức Phật chỉ dạy đạo lý làm người, dạy năm giới, mười điều lành gọi là phương tiện nhân và thiên. Đối với những người chán đời, Phật dạy phương pháp thoát ly sanh tử, gọi là Tiểu thừa. Đối với những người có trình độ cao và có nguyện vọng cứu độ thế giới, Đức Phật thuyết giảng giáo lý Bồ tát Đại thừa.

Trên thực tế, Phật giáo được chia thành năm phương tiện: phương tiện nhân gian (tức là Phật giáo nhân gian), phương tiện thiên giới (Phật giáo dành cho các vị thần), phương tiện shravakayana, phương tiện giác ngộ đơn độc và phương tiện của bồ tát.

Nếu bạn tuân theo 5 giới và 10 điều lành ở tầng thứ cao, bạn sẽ được sinh lên các cõi trời. Nếu bạn tuân theo 5 giới và 10 điều tốt ở mức độ trung bình (loại trung bình) thì bạn sẽ được sinh ra làm người. Kết hợp lại, cả hai được gọi chung là con đường của con người và thần thánh. Hằng Thanh Vân được giải thoát sanh tử nhờ nghe tu. Cõi Độc Giác không nghe Pháp, không thầy mà tự mình giác ngộ, giải thoát sanh tử. Kết hợp cả hai với nhau được gọi là con đường giải thoát của Hai Xe.

Bồ tát đạo là một pháp vừa tìm sự giải thoát vừa không thể tách rời khỏi con đường của con người và chư thiên, vì vậy con đường của Bồ tát của đại thừa là con đường kết hợp cả con đường giải thoát và con đường của con người và loài vật. Chúa.

Nếu bạn tuân theo 5 giới và 10 điều tốt theo cách của con người và thần thánh, bạn vẫn là người bình thường. Những người tu tập, chứng ngộ được con đường giải thoát, không còn luân hồi trong sanh tử, thì gọi là Thánh nhân.

Bạn đang xem: Phân biệt Phật giáo Tiểu thừa và Đại thừa

Xem thêm:

Xem thêm: Cách Thay Đổi Vận Mệnh Con Người, 4 Bước Thay Đổi Vận Mệnh

Vì chỉ lo cho mình mà cầu Phật pháp giải thoát, không muốn trở lại cứu độ chúng sinh, nên gọi là Tiểu thừa. Con đường của bồ tát được gọi là Đại thừa, vì bồ tát ở trên thì tìm Phật đạo vô thượng giải thoát sanh tử, ở dưới thì phát nguyện giải thoát vô số chúng sinh thoát khỏi biển khổ sanh tử.

Về phân bố địa lý, người ta thường gọi Phật giáo Bắc tông theo văn tự Phạn, với Trung Quốc là trung tâm, bao gồm các quốc gia như Nhật Bản, Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng, Việt Nam. Phật giáo Đại thừa. Mặt khác, Phật giáo Nguyên thủy sử dụng kinh sách thuộc văn học Pali, lấy trung tâm là Tích Lan và bao gồm các quốc gia như Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia, thường được gọi là Phật giáo Nguyên thủy.

Thực ra, đó chỉ là sự phân biệt của Phật giáo Bắc truyền, và Phật giáo Nam truyền không công nhận sự phân biệt đó. Đó là bởi vì, trong Luật tạng của Hữu bộ quyển 45 và Ka A Hàm quyển 28 trang 69 có từ Đại thừa để chỉ những người tu theo Bát chánh đạo và Ka A Hàm quyển 26 trang 204 dùng chữ Đại thừa. chỉ dành cho những người thực hành Bốn Pháp. Kinh A-hàm nhất quyển 19 cũng ghi rõ sáu độ thuộc về Đại thừa. Phật giáo Bắc truyền về lý thuyết có phần tiến bộ hơn Phật giáo Nam truyền, nhưng xét về đời sống thực tiễn thì Phật giáo Bắc truyền không phải toàn là Đại thừa, còn Phật giáo Nam tông thì không. tất cả đều theo Tiểu thừa. Phật giáo Trung Quốc ngoài việc ăn ngao, không có gì tốt hơn Phật giáo Nguyên thủy. Phật giáo Trung Quốc, chịu ảnh hưởng của tư tưởng Lão Trang và cách học nói chuyện cao thượng, cũng bị tầng lớp học giả Ngụy Tấn coi như một loại hình giải trí huyền bí. Lý luận của các tông phái ở Trung Quốc như Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông đều chịu ảnh hưởng một phần của phong cách học phái này. Vì vậy, có học giả Nhật Bản hiện đại là ông Mộc Thôn Thái Hiền đã phê phán Phật giáo Trung Quốc là Phật giáo hàn lâm, không phải là Phật giáo thực dụng. Chỉ trích như vậy không phải là không có lý do. Trên thực tế, cấu trúc tư tưởng của Trường phái Hoa Nghiêm và Trường phái Thiên Thai đều xuất phát từ cảnh giới chứng ngộ của các nhà sư Trung Hoa, không có cơ sở hoàn chỉnh trong tư tưởng lý luận của Phật giáo Ấn Độ. Vì vậy, có thể nói, tinh thần Đại thừa chân chính của Phật giáo Trung Quốc cho đến nay còn chưa truyền đến dân gian Trung Quốc, huống chi là nơi quy tụ của tín ngưỡng dân gian Trung Quốc! Đó là lý do tại sao một số người nói rằng Phật giáo Trung Quốc là Đại thừa trong tư tưởng, và Tiểu thừa trong hành vi.

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.