Mon. Oct 3rd, 2022
NHỮNG CÂU CHUYỆN

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn tham lam nữa. Vì Bồ tát sẽ giúp bạn nuôi dưỡng lòng từ, thực hành hạnh bố thí, khiến bạn luôn muốn bố thí cho người khác, không có ý định lấy tài sản của người ta.

Bạn đang xem: Niệm Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn sân hận. Vì Bồ tát sẽ giúp bạn có được tâm đại bi và trí tuệ. Với lòng nhân ái, bạn sẽ cảm thông và thấu hiểu hoàn cảnh của mọi người mà không tức giận. Có Trí Tuệ, bạn sẽ hiểu rằng thế gian là vô thường, vạn vật đều tùy duyên sinh nên dù đến hay đi bạn cũng sẽ không sân si.

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn si mê nữa. Vì các vị bồ tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ, bạn sẽ hiểu lý do duyên khởi, có hợp có và có tan, bạn sẽ không dính mắc hay dính mắc vào người hay vật.

Bạn thường niệm Quán Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn sợ đọa vào ba đường ác nữa. Bởi vì bạn đã tiêu trừ được ba độc là tham, sân, si.

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn mắc các bệnh nan y, hoặc dù mắc các bệnh nan y và vô số bệnh khác, bạn cũng sẽ được chữa khỏi. Bởi vì trong Năm Trăm Tên, có ca ngợi danh hiệu của ông: “Không chết vì bệnh mãn tính của cơ thể.”

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn đau khổ nữa. Bởi vì trong kinh Phổ Môn, Đức Phật Thích Ca đã dạy “Nếu có vô số trăm ngàn hàng triệu hàng tỷ chúng sinh đang chịu khổ đau, nghe danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm và hết lòng xưng niệm, niệm danh hiệu thì liền được Quán Thế Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ theo đó mà kêu cứu và cứu lấy anh ấy ”.

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Dù muốn trai hay gái đều được toại nguyện; lại sinh con trai tài đức vẹn toàn, con gái tài đức vẹn toàn. Bởi vì ở Phổ Môn hắn đã thực hiện lời thề đó.

Xem thêm: Cách Giải Tan Gia Đình Ác Nhân Của Bondholder, Cách Xóa Bỏ Gia Đình Ác Nhân Của Bondholder

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nào, bạn cũng sẽ an tâm không chút sợ hãi. Bởi vì sức mạnh của bồ tát sẽ bảo vệ bạn và làm cho bạn cảm thấy tin tưởng, vì sức mạnh này, trong Kinh Phổ Môn, Ngài được khen ngợi về đức tính của mình là “Từ Bi Không Sợ Hãi”.

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Giả sử kiếp này bạn nghèo khổ, bất hạnh, sống khổ đau, bị người đời nhạo báng, chế giễu… Nay nhờ nguyện lực từ bi cứu độ của Ngài và nguyện lực rộng lớn của Ngài, bạn sẽ không còn. phải chịu những đau khổ đó. Bởi vì anh ta có khả năng “Phá vỡ các nghiệp chướng”

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Giả sử trong kiếp này, bạn vì cuộc sống mưu sinh, cầu xin tiền bạc, nhà cửa, quyền lợi, danh vọng và sự nghiệp, v.v… bạn cũng sẽ được toại nguyện, bởi vì Ngài có khả năng ” Thỏa lòng mong ước ”là không chỉ thỏa mãn về của cải, danh vọng mà còn có phương tiện dẫn dắt bạn thực hành phước báo và trí tuệ. Bởi vì lời nguyện ban đầu của Ngài cuối cùng là để cho chúng sinh được “đại an lạc và giải thoát”.

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn phải chịu quả báo trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và những khổ đau của sinh, lão, bệnh, tử. Bởi vì trong Phổ Môn, Ngài đã phát nguyện: “Các loài trong ác đạo: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; Sinh, lão, bệnh, tử, khổ đau, Hết thảy đều diệt vong.”

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không sợ bị ma quỷ, tà ma và các loại phù phép làm hại; Thần chú và độc dược không thể làm hại bạn. Vì bồ tát có năng lực điều phục chư thiên và điều phục người không phải Phật tử.

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ được chư thiên, thiện thần ngày đêm che chở, không cho bạn làm ác hại. Bởi vì Bồ đề tâm có đức hạnh cao cả và có nhiều người thân là thần thánh và thiện thần, họ sẽ đến bảo vệ bạn vì tôn kính uy đức của Bồ tát.

Bạn thường niệm Quán Âm Bồ tát: Muốn sanh về cõi Phật nào trong mười phương, cũng được toại nguyện. Vì Ngài có thần thông nên lòng từ bi rộng khắp, nguyện cứu giúp tất cả chúng sinh.

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ thoát khỏi những ân oán từ nhiều kiếp trước, nghiệp chướng trái chủ sẽ không còn theo để báo thù cho bạn. Vì ông có đức “Tất cả thù oán đều tiêu tan”, nghĩa là mọi thù hận đều tiêu tan.

Xem thêm: Top 20 Bài Thơ Hay Về Đạo Phật, Những Bài Thơ Thiền Hay Nhất

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Hoặc nếu bạn nghe danh hiệu của Ngài, nhìn thấy hình tướng của Ngài, nghĩ đến Ngài, thì công đức của bạn sẽ không uổng phí, nhờ đó, đời sau bạn sẽ không bị khổ. não trong các cõi. Bởi vì trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn cập thân, tâm bất quá, năng phá tất khổ”.

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.