Thu. Oct 6th, 2022

Chú Giải Niệm Chú Đại Bi – TT Thích Trí Thoát

SSự huyền bí và hiệu nghiệm không thể bàn cãi của Phật Bồ tát Quán Thế Âm trong cuộc sống hàng ngày. Phát nguyện tụng Chú Đại Bi – TT Thích Trí Xuất mỗi tối trước khi đi ngủ, giờ nghỉ trưa, khi đang đi du lịch hoặc ngồi trên xe … Bồ tát Quán Thế Âm nói: “Bhagavan, bất cứ chúng sinh nào chúng ta hãy nhớ và giữ Chú Đại Bi nếu tôi đọa vào ba đường ác, tôi nguyện không đạt được giác ngộ .– Nếu có người còn sống trì tụng và trì chú Đại Bi không được tái sinh vào bất kỳ cõi Phật nào, tôi nguyện không đạt được giác ngộ .– Bất kỳ (nếu) bất kỳ ai khi trì tụng và trì chú Đại Bi Không có hạnh phúc và khả năng hùng biện không giới hạn, tôi thề sẽ không đạt được giác ngộ .– Nếu có người trì tụng và trì chú Đại Bi, nếu người đó không có bất cứ thứ gì trong cuộc sống hiện tại, thì nó không thể được gọi là Dala Ni của Trái tim Từ bi, trừ khi nó được sử dụng bởi những người không có đức hạnh hoặc không hoàn toàn thành tâm. Buổi lễ trì tụng Chú Đại Bi đã thể hiện lòng từ bi vô lượng của chư Phật và chư Bồ tát đối với tất cả chúng sinh, mang lại sự tích cực trong tâm thức và phát sinh lòng từ bi và tình yêu thương trong tâm hồn họ. Thường xuyên phải đối mặt với những nghịch cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chắc chắn rồi tụng Chú Đại Bi trong hoàn cảnh này có thể là sự thanh lọc những nghiệp xấu, sự thanh lọc, giảm bớt những đau khổ và khó khăn của tất cả chúng sinh trên trái đất này. Trong khi thực hành Chú Đại Bi, chúng ta cần phải có nghi lễ. Rửa kỹ trước khi làm. Sau đó, mặc áo xanh chỉnh tề và ngồi trước bàn thờ Phật, hoặc di ảnh Phật – Bồ tát là được.

1 / Nghi Thức Tụng Chú Đại Bi

*

thần chú đại bi Nam Mô Đại Bi Hội-Phật-Bồ-tát (3 lần) Thiên nhãn, thiên nhãn, vô ngại Đại bi dharani.

Bạn đang xem: Nghi Thức Tụng Niệm Chú Đại Bi

1. Nam mô muội muội a di đà dạ xà da 2. Nam mô a di đà nẵng 3. Nam mô a di đà nẵng 3. Cô yết đế bát da4. Bồ đề tâm đỏa dạ xoa 5. Ma ha tát cô bồ đề đỏ6. maha lon ka da7. Câu 8. Tát bàn phạt con cháu9. Số lượng dat tỏa 10. Quần tất nam chuyển sang màu đỏ mông y a tri da11. Ba Lô, Bụt, Bụt vào lăng Đà.12. Namo na cẩn thận 13. Heri, ma ha bàn da xấu hổ14. Tát cho nàng một cái đậu tha bằng 15. Một lời thề đã dựng lên16. Tát bà tát da (Nama bà tát da) 17. Na ma phu nhân 18. Hình phạt ma đánh nát tan 19. Án. Một bà hehe20. Đế loca 21. Mặt đế 22. Tiêu chảy 23. Ma ha bồ tát đỏa24. Tát cô ấy tát cô ấy 25. Mara ma ra26. Ma he ma he rieng tu27. Quần culottes khoét mông28. Lô cấp lô đế da thanh mảnh29. Ma ha phạt đế 30. Rada ra đà 31. Địa ni32. Bảy vị Phật ra 33. Giá chào bán là ra34. Mạ mịn ma ra35. Mục quy tắc36. Hehe di hehe37. Thất vọng na38. Ara sâm Phật ra khỏi xá lợi39. Xử phạt và phạt tiền 40. Đức Phật ân xá 41. Holo holo ma ra42. Holo holo này

Xem thêm: Buông bỏ phiền não – Afflictions: Buông tay, Không buông bỏ

43. Chúng tôi thực hiện ta ra44. Tất cả trong tất cả 45. Rotary rotor 46. Bodh Gaya Bodhidharma 47. Bodh Gaya 48. Di Dyo 49. Hãy cẩn thận 50. Geochromic ni na51. Ba dama na52. Ta cô ha53. Tất da bà da 54. Ta bà ha55. Ma ha tất da da.56. Ta cô ha57. Tất cả các công nghệ di chuyển động lượng58. Thất vọng 59. Ta bà ha60. Na ra cẩn thận61. Ta bà ha62. Mara na ra63. Ta cô ấy ha64. Tất nhiên, tăng một mục danh mục da65. Ta cô ta ha66. Ta đều là ma ha a a a da da 67. Ta nàng ha68. Giả hạc da diết 69. Ta bà ha70. Ba đà ma gặp đà đà da 71. Ta bà ha72. Na ra cẩn bàn 73. Ta bà ha74. Ma’am sẽ không liệt kê ra 75. Ta she ha76. Nam mô muội ra da dạ đà da 77. Nam mô a di đà 78. Nữ mô a di đà 79. Bàn thước ra 80. Ta bà ha81. Kết án. Tất cả vốn điện (3 lần) 82. Mandala ra83. Bát Đa Gia84. Ta ha ha…

Xem thêm: Lời Nguyện Giải Thoát Sự Sống Đơn Giản, Lời Cầu Nguyện Giải Thoát Sự Sống

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nhìn thấy Chú Đại Bi trên Youtube1 / Chú Đại Bi 3 quay 23 phút: https://youtu.be/r-vT4l_SsiQ2 / Chú Đại Bi 5 lần quay 37 phút: https://youtu.be/tuoZ5o46aTY3 / Chú Đại Bi 7 quay 51 phút: https://youtu.be/BqfThijVrkQ4 / Chú Đại Bi 7 biến NHANH 23 phút: https://youtu.be/jYCUH5ANBig5 / Chú Đại Bi 21 quay 60 phút: https://youtu.be/DERu_tiaMdA6 / Chú Đại Bi 49 quay 145 phút: https://youtu.be/tU_CkzKq4xw Tải file (MP3) Chú Đại Bi 3 biến: 1 biến | 3 biến | 5 biến | 7 biến

Mọi hình thức sao chép từ trang web này đều được hoan nghênh.

Tags thần chú đại bi đại bi 7 biến thần chú đại bi 7 biến đọc nhanh hộ niệm hồi hướng công đức kinh chú đại bi nghe thần chú đại bi chú đại bi

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.