Mon. Oct 3rd, 2022
Kinh Lăng Nghiêm tiếng Phạn

Trong thời Đức Phật, thần chú được diễn đạt bằng tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là ngôn ngữ có âm điệu đặc biệt mà chư Phật mười phương nghe và biết, không phải là ngôn ngữ thông thường của chúng sinh. Người tu theo phái Mật tông thường niệm chú để nhờ sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ tát mười phương, họ trở về trạng thái thanh thản và trống rỗng trong tâm hồn. Đây cũng là cách để thư thái tâm hồn và khi tâm hồn được thư thái, tĩnh lặng sẽ minh bạch hơn, mọi khổ đau, nghiệp chướng đều tan biến nên ngay trong giây phút đó người niệm chú sẽ được bình an và phước báo. nhiều hơn và bồ đề tâm cũng tăng lên. Các câu thần chú phải được đọc một cách chính xác về ngôn ngữ và giọng điệu. Vì vậy, chúng tôi tổng hợp Thần chú tiếng Phạnmong những ai đang có nhu cầu hộ niệm, trở về với sự thanh tịnh của tâm hồn có thể tham khảo và hiểu được ý nghĩa của từng loại thần chú: cLàm thế nào để trở thành đại bi trong tiếng Phạn, ghi chú chuẩn bằng tiếng Phạn, ghi chú bằng tiếng Phạn

Từ điển Phật học

Dịch kinh Phật sang tiếng Phạn

1. Chú Đại Bi bằng tiếng Phạn

Chú Đại Bi trong tiếng Phạn (Sanskit) là Mahākaruṇā Dhāraṇī. Thần chú đại bi hay còn gọi là tâm đại bi, là thần chú do Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước thính chúng cùng chư Phật, Bồ tát, chư thiên và các vị vua. Câu thần chú được nhiều người ở Đông Á truyền tụng với hy vọng được bảo vệ, thanh lọc mọi giác quan, thoát khỏi chướng ngại và giải tỏa nỗi sợ hãi.

*
*

2. Ghi chú tiêu chuẩn bằng tiếng Phạn

Chuẩn tiếng Phạn là Cundī Dhāraṇī Sūtra. Đây là một câu thần chú gắn liền với sự thuần khiết, hỗ trợ trong tự nhiên và liên quan mật thiết đến sự giải thoát cho bản thân.

Bạn đang xem: Bia mộ chữ Phạn

*

3. Chú trọng tiếng Phạn.

Shurangama trong Phạn ngữ Phạn ngữ. Đây là thần chú dài nhất trong tất cả các thần chú, là hành trang không thể thiếu trên con đường tu của người tu Phật. Thần chú này là để điều phục ma quỷ mà Đức Phật đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm.

Thần chú trang nghiêm: OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA. (chuyển ngữ: Oh Anale Vajra Vira Vajra Dare Banda Bandani Vajra Pani Phat Hum Trum Phat Soha)

*
*
*

4. Ghi chú tái sinh tiếng Phạn

Thần chú vãng sanh tiếng Phạn được rất nhiều người tu Tịnh độ tụng đi đọc lại trong các buổi lễ Tịnh độ, cầu siêu thoát. Thần chú này có tên đầy đủ là Baba nhất thiết chướng ngại nhân quả vãng sanh về cõi Tịnh độ của Dala ni.

*

5. Phiên âm tiếng Phạn của Dược Sư

Thần chú Y học tiếng Phạn: OM Namo bhagawate Bhaishjaya guru vaidurya prabha rajaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya teyatha om bekhajye bekhajye maha bekhajye bekhajye rajaya samudgate svaha.

*

6. Om mani padme hum trong tiếng Phạn

Om Mani Padme Hūm là một trong những thần chú nổi tiếng nhất trong Phật giáo, được các Phật tử theo pháp môn niệm Phật, và đặc biệt là các Phật tử theo Mật tông thường tụng.

Xem thêm: 10 Cách Thấy Ma, Đố Ai Dám Thử, 10 Cách Thấy Ma Mà Người Xưa Thường Dùng

*

7. Tâm kinh tiếng Phạn

Tâm Kinh trong tiếng Phạn là Arya valokiteshvaro bod Bodhivo gambhiram. Xem toàn văn dưới đây:

*

Thần chú Tâm Kinh của Heart Sutra tiêu trừ phiền não, soi sáng vô minh: CỔNG CỔNG PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA Soha.

8. Các câu thần chú khác

* Mantra of Green Tara

Thần chú của Green Tara sẽ giúp vượt qua nỗi sợ hãi

Nội dung câu thần chú: OM TARE TUTTARE TURE SOHA (phiên âm: Ôm Tare Tuttare Ture Soha)

* Văn Thù Văn Thù Sư Lợi Bồ tát thần chú

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ tát giúp tăng trí tuệ, khả năng suy luận, ghi nhớ, viết …

Nội dung thần chú: OM A RA PA TSA NA DHIH (Chuyển ngữ: Ôm A Ra-pa Sa Na Di)

* Thần chú của Phật A Di Đà

Thần chú của A Di Đà hướng đến thiền định và lòng từ bi.

Nội dung câu thần chú: OM AMI DEWA HRIH (phiên âm: Om Ami Degoa Ri)

* Thần chú của Đức Phật Thích Catôi

Thần chú của Đức Phật Thích Ca được coi là tinh túy của Đức Phật, là tinh túy của sự giác ngộ của Ngài.

Xem thêm: Giá trị sống là gì – Những giá trị sống

Nội dung chính tả: OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA (chuyển ngữ: Ôm Muni Muni Ma-ha -Muni Soha)

* Thần chú Địa Tạng Vương Bồ tát

Thần chú Địa Tạng Vương Bồ tát, xa lìa nghiệp chướng.

Nội dung thần chú: OM PRA MANI DHANI SOHA (phiên âm: Om Pra Mani Dani Soha)

* Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala

Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala, xua tan lo lắng, bất an

Nội dung thần chú: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA.

Những câu chú trên cũng nằm trong Thập Chú mà thiện nam, tín nữ, phật tử trì tụng hàng ngày. Người trì chú tiếng Phạn cần đọc đúng từ, đúng ngữ điệu. Và trì chú chỉ là một phần của việc tu tập, điều quan trọng là giữ tâm thanh tịnh và làm nhiều việc thiện trong cuộc sống hàng ngày.

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.