Mon. Oct 3rd, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=tEpEW9xJPQc

*

HỘI LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG BA LẦN HỆ THỐNG THÀNH VIÊN với mục đích chính là cứu rỗi linh hồn được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi biển nghiệp mênh mông. Tuy nhiên, tinh thần chứa đựng trong nghi lễ lại càng hữu ích hơn đối với người đời, bởi nếu người thế gian thành tâm đọc, nghe lời dạy và phát nguyện phụng sự thì đều được sinh hoa sen và thành tựu vô thượng. Bồ kết. . Vì vậy, HỘI LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG BA LẦN HỆ THỐNG THÀNH VIÊN thực sự có lợi cho cả hai cõi âm và dương.

Bạn đang xem: Cửu âm chân kinh

GIỚI THIỆU SIÊU BẤT NGỜ DÀNH RIÊNG CHO CÁC BẠN CUHEN THÂN THIỆN, THÂN THIỆN: Trong “Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện Bản Nguyện”, Đức Phật đã giải thích rõ ràng rằng sự siêu việt mới thực sự có hiệu quả. Bà La Môn Nữ, Quảng Mục Nữ, người thân của họ kiếp trước đã tạo nghiệp rất nặng, sau khi chết tái sinh vào địa ngục. Tìm cách cứu người thân thoát khỏi địa ngục trần gian là đạo hiếu của con cái. Bạn có thể làm được không? Được chứ! Bởi vì đức Phật nói: “Nhất thiết pháp sanh tùy tâm”. Hãy phát tâm chân thành, tâm từ bi, làm theo phương pháp Phật dạy mà tu hành thì sẽ đạt được ước nguyện.
Phương pháp được sử dụng trong Kinh Địa Tạng là “THÀNH VIÊN CỦA PHẬT ”. “THÀNH VIÊN CỦA PHẬT ” nhất định phải nhớ đạt được phương pháp mới hữu hiệu; Niệm Phật không thành thì dù có niệm nhiều cũng không chuyển được cảnh giới, không đạt được hiệu quả siêu việt. Người đàn bà Bà la môn niệm Phật một ngày một đêm, trong thiền định thấy địa ngục, gặp quỷ vương báo rằng mẹ sinh lên trời Đạo Lợi, Vì sao sinh lên trời? Bởi vì bà có một người con gái hiếu thảo, theo lời Phật dạy, đã thay thế bà. Không chỉ cô được siêu thoát mà những chúng sinh trong địa ngục như cô nương nhờ công đức đó cũng được sinh lên cõi trời. Cô niệm Phật một ngày một đêm, có gì thay đổi không? “Biến phàm thành thánh”. Cô ấy đạt đến tâm trí không bị xáo trộn. Thành tựu nhất tâm không loạn là bậc thánh nhân, không phải phàm phu. Vì vậy ma vương gọi nàng là “Bồ tát”, đây là trạng thái trong thiền định.

Xem thêm:

Sở dĩ những người Bà La Môn có thể hóa thân thành thánh là nhờ sự giúp đỡ của mẹ họ; Nếu mẹ nàng không phạm tội, không đọa địa ngục thì nàng không niệm Phật, vĩnh viễn vẫn là người thường. Vậy là công lao của mẹ đây rồi. Nhờ công đức đó mà nàng được sinh lên cõi trời. Chúng tôi hiểu ý nghĩa này chỉ để biết rằng chúng tôi muốn giúp chúng tôi bào thai quỷ nhỏĐể cứu tổ tiên, họ hàng, người thân cần phải thành tâm, phải thực sự tu thân, thực sự tu hành để chứng quả, hồi hướng công đức cho họ. Họ giáng xuống, bắt chúng ta tu hành, chúng ta không tu thì không cứu được, đành phải chịu khổ; Nếu chúng ta thực sự tu luyện và đạt được kết quả, họ có thể thoát khỏi đau khổ. Vì vậy có tác dụng tương hỗ (nhờ có đi có lại).
Kính gửi công chúng, “THÀNH VIÊN CỦA PHẬT ” thường phát ra một từ trường hòa bình và ổn định. Niệm Phật tỏa ra những làn sóng giác ngộ trong sáng, bình đẳng, có thể làm dịu và cân bằng những làn sóng tà niệm của thế gian. Làn sóng suy nghĩ cân bằng, bình tĩnh của chúng ta, chống lại làn sóng tà ác hoành hành trên thế giới, có thể làm suy yếu nó, đó là nguyên tắc hóa giải cái ác và tai họa. Vì vậy, khi chúng ta nhất tâm niệm Phật tại Pháp hội với tâm thái bình an sẽ có tác dụng hữu ích cho hòa bình thế giới và ổn định xã hội. Phát tâm niệm Phật đúng đắn sẽ đem lại lợi ích cho việc tự giải thoát và cứu khổ, cứu nạn trong thế gian.

Xem thêm: Tình Yêu Là Con Cua, Tình Yêu Của Con Cua Là Con Cua

Khi làm công tác Phật sự, nếu quan điểm của cha, mẹ và các Phật tử thân yêu của chúng ta thay đổi, “chuyển ác thành thiện”, “chuyển si mê thành ngộ”, thì chư thiên, hương linh, vong linh chưa siêu độ sẽ được hưởng lợi ích. Trong quá trình thực hành Phật quả, nếu người nào thực sự đạt được “chuyển phàm thành thánh”, undead chắc chắn sẽ thoát khỏi con đường ác. Vì vậy, việc tu học, đọc tụng, niệm Phật quả thật có hiệu quả, chẳng những cảnh giới của bản thân được nâng cao, mà còn mang lại lợi ích cho người thân, họ hàng, và tất cả chúng sinh. . Lợi ích nhiều hay ít, lớn nhỏ hoàn toàn tùy theo dụng tâm của mình, tâm càng chân thành, bình đẳng, hiệu quả càng tốt.
Kính thưa các vị, chúng con hãy thành tâm cung kính, thành tâm sám hối mọi tội lỗi trong kiếp quá khứ và hiện tại, trang nghiêm thực hiện lời Phật dạy. Dùng lòng chí thành – thanh tịnh – bình đẳng – giác ngộ – từ bi, thành tâm niệm Phật. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, tạo nghiệp tốt nhất định sẽ mang lại may mắn, mọi điều tốt lành. Đại chúng chí thành chí thành, chư Phật, chư Bồ tát sẽ tùy nước thị hiện, cảm hóa đạo. Cảm tạ uy linh gia hộ của Phật tổ, chúng con chiêm bái chư thiên, hương linh, ông bà tổ tiên, họ hàng, người thân đã khuất, vong linh, chúng sinh đau khổ về tham dự lễ hội chiến thắng, nghe Pháp, tụng niệm. Kinh điển, hộ niệm, sám hối, phát nguyện, chấp nhận và hộ trì ba giới, hồi hướng, Đem Phật pháp cao siêu đến với tất cả chúng sinh, khiến họ mở mang hiểu biết, lìa khổ, hưởng hạnh phúc, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn rời xa khổ đau mà an hưởng hạnh phúc!NAM MÔ A Di Đà Phật!

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.