Mon. Oct 3rd, 2022
HỌC HÓA HỌC THÀNH QUẢNG ĐỨC

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CẤP HUYỆN

I. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN:

Đầu tiên. Văn phòng HĐND & UBND TP.

2. Phòng nội thất

3. Bộ phận tư pháp

4. Quan sát

5. Phòng kế hoạch tài chính

6. Phòng kinh tế

7. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

số 8. Sở Văn hóa và Thông tin

9. Phòng GD & ĐT

mười. Trạm y tế công cộng

11. Phòng quản lý đô thị

thứ mười hai. Phòng Tài nguyên và Môi trường

II. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

Đầu tiên. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng

2. Trung tâm thể thao

3. Trung tâm văn hóa

4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

III. CÁC HỢP TÁC XÃ:

Đầu tiên. Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Phú Lộc

2. HTX TMDV Phú Hưng

3. Hợp tác xã dịch vụ thương mại Phú Thành

IV. CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI:

Đầu tiên. UBMTTQVN

2. Liên đoàn lao động

3. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

4. Cựu chiến binh

5. Hội phụ nữ

V. CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI:

Đầu tiên. Hội khuyến học

2. Xã hội Pháp luật

3. Câu lạc bộ Kháng chiến Truyền thống – Hưu trí

4. Nhóm người già

TẠI VÌ. CÁC CƠ QUAN NGÀNH DUCT:

Đầu tiên. Cục thuê

2. Kho bạc Nhà nước

3. Cục thống kê

4. Viện kiểm sát nhân dân

5. Tòa án nhân dân

6. Cảnh sát viên

7. Người đứng đầu quân đội

số 8. Bệnh viện

9. Trung tâm y tế dự phòng

mười. Bảo hiểm xã hội

11. Trạm Chăn nuôi và Thú y liên quận Phú Nhuận – Bình Thạnh

thứ mười hai. Đội QLTT số 4

13. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Phú Nhuận

14. Văn phòng Đăng ký Đất đai Chi nhánh Quận Phú Nhuận

15. Chi cục Thi hành án dân sự

VII. ỦY BAN NHÂN DÂN 13 phường

Đầu tiên. Ủy ban nhân dân phường 1

2. UBND Phường 2

3. Ủy ban nhân dân phường 3

4. Ủy ban nhân dân phường 4

5. Ủy ban nhân dân phường 5

6. UBND Phường 7

7. Ủy ban nhân dân phường 8

số 8. Ủy ban nhân dân phường 9

9. Ủy ban nhân dân phường 10

mười. Ủy ban nhân dân phường 11

11. Ủy ban nhân dân phường 13

thứ mười hai. Ủy ban nhân dân phường 15

13. Ủy ban nhân dân phường 17

Người xem: In lại
TIN MỚI HƠN “Đường Phú Nhuận” – Đường Nguyễn Kiệm – Phan Xích Long (01/04) Quận Phú Nhuận chính thức có thêm 02 tuyến đường mới là Bùi Văn Thêm và Đặng Văn Sâm (01/04). VĂN – Số 62 Phan Xích Long, P.1, Q.Phú Nhuận (15/09) Mộ TRƯƠNG TẤN BÀU (15/09) Lăng VŨ DIỆU NGUYÊN – Số 19 đường Cô Giang, P.2, Q.Phú Nhuận (15/09) . ) GIA ĐÌNH PHÚ NHUẬN – Số 18 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận (15/09) PHÚ LONG CHÂU – Số 58 Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q. Phú Nhuận (14/09) TỔNG CỘNG HÒA QĐND … (14/09) Giới thiệu Cổng và Giao tiếp điện tử Quận Phú Nhuận (14/09) PHÚ NHUẬN 30 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI (24/24) 05)

Xem thêm:

TIN BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN (Ngày 19/11) Về Lăng mộ Danh tướng Võ Bị (26/8) TT / HĐND huyện Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện từ năm 2016 tặng. (09/10) Chùa Quán Thế Âm Di tích lịch sử cấp thành phố Số 90 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận (03/04) Chùa Pháp Hoa (120/47 Thích Quảng Đức, Phường 4) (03/04) Hạng mục : “Đường Phú Nhuận” (12/05) Hạng mục: “Đường Phú Nhuận” (07/04) Hạng mục: “Đường Phú Nhuận” (23/02) Hạng mục: Đường Phú Nhuận – Nhiêu Tứ – Trần Kế Xương (Tháng 1 24) Hạng mục: Đường Phú Nhuận – Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Trường Tộ (27/12)Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.