Thu. Oct 6th, 2022

“Trong số các phương pháp do Đức Phật dạy mà tôi đã dành cả đời cho pháp môn niệm Phật. Có rất nhiều pháp môn tu theo Phật pháp, và niệm Phật là một trong những phương pháp niệm Phật, đây là một phương pháp dễ dàng.” phương pháp luyện tập và luyện tập. luyện tập tốt nhất, dễ đạt được “.

Bạn đang xem: Hòa Thượng Thích Trí Tuệ Thanh Tịnh

>> Chân dung nhân ái

Cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

“Về thành tích cũng như thành tích rất rõ ràng từng bước, từng bước, có thể diễn đạt, có thể lý giải. Vì hiển nhiên, người được nghe, người được biết thì dễ nghe, nhưng cũng dễ biết phải không. Điều quan trọng là phải có đức tin chân chính, chân thành muốn được tái sinh và tinh tấn thực hành Pháp. Được rồi, vậy là bạn đã nắm vững phương pháp niệm Phật rồi. Có sai sót khi luyện tập cũng dễ dàng nhận ra, khi làm đúng cũng tự biết, khi mắc phải cũng tự biết.

Tôi nói thật với các bạn, những gì tôi biết sau khi tôi đã hiểu, cách tu tập, sau hàng chục năm tu tập, đôi khi các sư huynh tự hỏi: Không biết Hòa thượng có thể đạt được điều gì trong việc tu tập như vậy. không? Có, nhưng chỉ là bước đầu tiên.

Bài viết liên quan
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: Một người tu Tịnh độ gương mẫu

Anh em tụng Kinh A Di Đà, Đức Phật bảo, nếu thiện nam, tín nữ nghe thấy Phật A Di Đà và trì niệm Phật đó, thì một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày cùng một. tâm và một lòng không xao động, khi người đó sắp lâm chung, Phật A Di Đà và các thánh chúng hiện ra trước mặt. Lúc bấy giờ, vì tâm an ổn, được Phật và Thánh chúng ra đón, tâm không mê muội và được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Khi trở về cõi Cực Lạc, Ngài được sinh ra với hoa sen khi còn là một bào thai, và được quả báo làm thân, được thân kim cương bất hoại. Theo kinh điển, môi trường ở cõi đó rất quang đãng, đất đai, nhà cửa, sinh hoạt đều rất trang nghiêm, thanh tịnh, đảm bảo cho việc thành tựu Phật quả. Vì vậy, vãng sanh Cực Lạc không phải là chuyện tầm thường, phải được Phật và Thánh Tăng hoan nghênh.

Vậy làm thế nào chúng ta được sinh về Cõi Cực Lạc? Trong Kinh A Di Đà có nói: “Không thể dùng một chút gốc lành, phước đức, nhân duyên mà sanh về xứ ấy”. Không sử dụng một ít nghĩa là phải sinh ra rất nhiều cội rễ tốt, nhiều công đức và đức hạnh. Nhưng phải làm gì nếu bạn muốn nhận được nhiều hơn? Theo lời Phật dạy thì dễ hiểu, dễ thực hành, dễ có kết quả. Nghĩa là: Có người nghe về Phật A Di Đà mà cầu danh hiệu. Đã nghe đến nghĩa là chưa từng nghe đến Cực Lạc và Phật A Di Đà, nay lại nghe đến danh hiệu của Ngài.

Bốn giờ duy trì danh hiệu thường không được chú ý. Quá khó! Lời trong kinh nói lời Phật không thông, lời nói phải hiểu rõ ràng, không giống như người thường nói với nhau. Nếu không, bạn sẽ hiểu lầm, nếu bạn đã hiểu sai, thì thực hành sai, tất nhiên không có chỗ cho thành tựu. Đâu là nơi thích hợp để duy trì danh hiệu? Nắm có nghĩa là nắm giữ, nắm giữ có nghĩa là nắm giữ, nghĩa là trong tâm thường niệm Phật luôn luôn, không phải như lúc mới tập niệm hay nửa tiếng, một tiếng, trăm câu mà khi. buông xuống, trong tâm không nhớ niệm Phật. Vì vậy, ý nghĩa của việc níu kéo là giữ lấy nó mọi lúc, không bao giờ có, có khi không, có khi không.

Về sau các bậc cổ đức mô tả bốn chữ này là:

1. Thực tự niệm: Không nghĩ tới, nhưng trong tâm luôn niệm Phật.

2. Lục Niệm: Niệm Phật có công năng luôn luôn nhớ, không bao giờ dứt.

Nếu ai đó tự thực hành, người đó sẽ tự biết. Từ sở được danh hiệu là đạt được bước đầu tiên của linh lực trong pháp môn Niệm Phật.

Tôi nói rõ với các anh em, điều này tôi đã nói rồi. Từ trước đến nay, tôi chuyên tu Niệm Phật, đây là pháp môn được Đức Phật dạy từ phàm phu đến Thánh nhân. Về phần thành tựu, tôi chỉ có bốn tiếng đồng hồ như trong kinh nói là giữ được danh hiệu. Từ bước đầu tiên này, các bước tiếp theo như tiến tới định (chánh định) chẳng hạn.

Cho tới bây giờ, ta cũng chỉ đạt được trình độ này, kém nhất một phần trong Hộ Pháp Môn. Năm nay tôi thọ 96 tuổi nhưng chưa hết tuổi thọ.

Xem thêm: Địa chỉ các chùa Tịnh Hội tại Đà Nẵng), Địa chỉ các chùa tại TP Đà Nẵng

Thứ nhất: ngũ tạng, lục phủ trong cơ thể không sinh bệnh. Một lần tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Khám xong, bệnh viện làm giấy kết quả xét nghiệm tim, gan, lá lách, phổi, thận, máu… họ tổng kết là: khám kỹ thì tất cả đều bình thường. Tiếp theo, có một điều minh chứng cho tôi là những người đắc đạo dẫn đến Thánh Nhân, không có giấc ngủ, lại bị tâm lực tác động, khiến cho sức mạnh của nó yếu đi hoặc mất đi.

Người bình thường thì thần trí vẫn còn nguyên vẹn, khi nằm thì ngủ mê man, khi ngủ thì mất ngủ. Còn người theo đạo thì tâm yếu hoặc không có. Tại sao? Vì sức mạnh để chinh phục. Giống như lâu lắm rồi cả tháng nay tôi không được ngủ. Thị giả nói: “Nếu không ngủ một đêm, ngày sau sẽ không làm được việc gì! Sư tôn đã mấy tháng không ngủ, tinh thần vẫn tỉnh táo, so với trước còn phấn chấn hơn.” Đôi khi tôi cũng ngủ, nhưng rất ít, đến nỗi chỉ khi mơ tôi mới biết mình đã ngủ.

Trên đường đi, tôi biết rất rõ ràng, không mơ hồ. Mù thật nguy hiểm! Chính tôi cũng không biết nên đã tự viết thành sách. Người đọc cho rằng điều đó đúng, nhưng đó chỉ là những người bình thường nói theo ý mình. Tôi thường nói, bạn phải bám vào kinh điển để làm điều đúng đắn, gọi là Giáo lý Thánh. Trong kinh không nói, người ta nói hay viết sách truyền bá cũng không nhất định. Bởi vì người thường vẫn phải là người thường, người thường muốn trở thành Thánh cũng không thể thành Thánh.

Trước đây, tôi chuyên tu Niệm Phật vì tôi có tâm sở cầu. Tâm thích và trải nghiệm lại này là thói quen quen thuộc của nhiều đời chứ không phải mới đây. Tiếp theo, tôi nhận ra rằng cách làm này chắc chắn, từ ứng dụng đến kết quả đều có tiêu chuẩn rõ ràng. Ví dụ, khi thực hiện thủ pháp Niệm Phật, bắt đầu tu cũng rõ ràng từ khi nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ có sáu chữ, dễ nhận biết, dễ biết, dễ nhớ. Nhưng đâu là cách suy nghĩ đúng đắn? Khi niệm Phật thì có tiếng niệm Phật, nhưng tâm phải nhận rõ tiếng niệm. Đừng niệm nó bằng miệng trong khi tâm trí nghĩ đến những thứ khác. Ví dụ, khi bạn niệm Phật trong miệng, bạn nghĩ trong đầu móc chìa khóa ở đâu? Đó là thứ tự, đúng hay sai, bạn biết.

Niệm Phật đúng cách là tiếng tâm, tiếng nói của mỗi người. Giọng nói ở đâu, tâm trí ở đó, tâm trí ở đâu, giọng nói ở đó. Nói thầm hay thành tiếng cũng được. Vì vậy, khi ứng dụng đúng hay sai rất dễ phân biệt. Rất khó để thiền định một cách chính xác! Tâm phải theo tiếng nói khó lắm! Khó kiểm soát, khó nắm bắt cho đến khi phải dùng dây, nhờ tràng hạt để trói buộc tâm trí mê muội, không xâu chuỗi hạt này rồi lại xâu chuỗi hạt khác.

Trước đây, tôi tự mình tìm ra cách niệm Phật. Khi tôi ngồi niệm Phật thầm, tôi đặt thời gian như một sợi dây. Ban đầu niệm cả ba câu Phật hiệu rồi lần chuỗi hạt, nhưng ba câu Phật hiệu này phải chắc chắn, nếu phân tâm, không rõ ràng thì bỏ qua, niệm ba câu còn lại. Sau đó, đi đến năm câu một lần một hạt, rồi đến bảy câu một chuỗi, rồi mười câu một lần. Nếu trong lúc niệm Phật mà có chút phân tâm, tạp niệm thì bỏ mười câu đó, niệm mười câu còn lại. Tu tâm không dễ, phải siêng năng siêng năng, nắm chắc mới được. Nếu chúng ta thực hành đúng, chúng ta sẽ tự mình thành công, vì vậy chúng ta phải cố gắng.

Khi tôi không có suy nghĩ, tôi biết nó rất rõ ràng trong đầu, giống như từ điểm A đến điểm B, nếu bạn có được nó, bạn chắc chắn sẽ không bao giờ đánh mất nó. Cho đến nay, đây là tất cả những gì tôi có. Các anh em ơi, đừng tưởng các Thánh nằm ngủ ngáy như tôi là sai, nghĩ là sai. Tôi hiểu được một chút rằng giấc ngủ đã tự nhiên mất đi, nếu có, chỉ thỉnh thoảng.

Các pháp khác cũng vậy, khi người thường không có Đạo lực, trong Phật pháp gọi là Đạo lực. Có sức mạnh trên con đường phải khác với khi nó không có.

Có lần tôi bày tỏ phương pháp niệm Phật trong một bài kệ:

Nam Mô A Di Đà

Không vội vàng cũng không chậm trễ

Trái tim và tiếng nói đồng điệu với nhau

Hãy luôn nhớ rõ. “

Ranh là một câu lưu loát. Rõ ràng là phải rõ ràng. Khi niệm Phật, đừng tham lam rồi nghĩ nhẹ, không cần nhiều mà phải thật rõ ràng. Khi bạn cẩn thận nắm bắt chỗ này. Kế đến là tiếng tâm tuy khó, hãy luôn cố gắng, đừng để niệm Phật ở một chỗ, tâm tự nhất tâm.

Điều đó không đúng, nhưng nếu không đúng thì không thể làm được. Ví dụ, nếu một người thợ mộc muốn làm một cái bàn, anh ta phải làm theo đúng phương pháp để làm một cái bàn. Vì vậy, điều quan trọng đầu tiên là phải thực hành đúng Chánh pháp. Nhắc lại danh hiệu Phật mà hòa hợp với nhau thì gọi là tu đúng chánh pháp, còn làm sai thì không có gì.

Để làm được như vậy, tôi đã dùng dây để giới hạn thời gian, khi đến mười câu mới phải vài tiếng thì mỗi hạt mất vài tiếng rồi đến một xâu. Mỗi lần niệm Phật như vậy, ngồi xếp bằng và niệm thầm thì phải mất hai tiếng đồng hồ. Tu phải vất vả, phải kiên trì mới có chỗ đứng. Khi tôi thầm niệm một tràng hạt mười lần trong mười giờ, trong mười giờ đó, khi tôi đến câu tám hoặc câu chín và bị phân tâm, tôi không đọc lại lần nữa, bắt đầu lại từ câu một. Nhưng khi tôi đã đạt được điều gì đó trên con đường đi, tâm tôi rất bình yên và khỏe mạnh!

Tôi đã từng nghĩ, nếu mình có thể làm được điều gì đó, đạt được điều gì đó, làm được điều đó thì mình phải đến nơi thực sự vững vàng rồi mình sẽ đem những gì mình đã làm ra và dạy cho người khác. Nguy hiểm nhất là những người bình thường tự nghĩ ra ý tưởng của mình rồi viết thành sách, mắc lỗi cho người khác. Vì vậy, người đệ tử Phật giáo phải lấy Thánh lý (lời Phật dạy trong kinh điển) làm thước đo để đo lường. Nếu đúng theo kinh thì nhất định tin, nếu không đúng thì cần xem kỹ. Nếu bạn chưa nhận được Đạo, bạn được gọi là người thường. Nếu bạn tự nói ra thì không đảm bảo.

Xem thêm: Mp3 Thích Trí Thoát Tụng Niệm, Tải Lời Cầu Cho An Nghe Lagu Day Mp3 Dan Mp4

Anh em phải nhớ đừng để mất thời gian. Về Thiền tông, tôi cũng đọc nhiều sách hay như Thiền học thành công, Thiền học thành công. Nhiều người đọc đến đoạn thầy Triệu Châu khi có người đến học, thầy không chỉ dạy gì cả, chỉ nói Uống trà đi! Người học cúi chào và sau đó rời đi. Đó là một câu giới thiệu, nhưng người bình thường khó hiểu, lầm tưởng rằng đã đắc Thiền rồi thì chỉ uống trà thôi!

Còn pháp môn niệm Phật thì dễ thực hành với những tiêu chuẩn rõ ràng mà hành giả nào cũng có thể nắm vững để thực hành. Một phương pháp khi luyện tập có các bước rất rõ ràng, việc luyện tập đúng hay sai rất dễ nhận ra. Tôi đã xem nhiều kinh sách và thấy rằng pháp môn Niệm Phật rất dễ thành thục, dễ thực hành, không biết khi nào không, khi nào mới có thể biết được, quá rõ ràng!

Dạo này em không lạy Phật được, mong các anh chị đừng lạy em, thứ lỗi cho em với ạ! Tôi mong tất cả các bạn tinh tấn luyện tập ”.

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.