Wed. Oct 5th, 2022
Danh sách 28 vị Phật

Theo Phật giáo Nguyên thủy, không chỉ có Đức Phật Thích Ca mà trong quá khứ, hiện tại và vị lai còn có vô số vị Phật khác, nhiều như cát sông Hằng. Đa số đều là Duyên giác, tức là chỉ đạt giác ngộ cho mình, không có khả năng hoằng pháp, không có khả năng dạy người khác đắc đạo. Ở một cấp độ giác ngộ là những vị Phật Toàn Giác, những người đã giác ngộ đến cấp độ tối thượng và có thể giáo hóa chúng sinh. Trong “Kinh Phật” Nam Tông có ghi chép về tên của 28 vị Phật đã giác ngộ hoàn toàn trong quá khứ của Phật giáo Nam truyền, tương ứng như sau:
• Bốn năm trước và 100.000 kiếp trước, trong cùng một kiếp sống, bốn vị Phật, Taṇhaṅkara, Medhaṅkara, Saraṇaṅkara, và Dīpaṅkara đã được sinh ra. Trong đó, Dīpaṅkara (Cổ Phật) là vị Phật đầu tiên tiên đoán cho nhà sư Sumedha (tiền thân của Đức Phật Thích Ca) sẽ thành Phật trong tương lai.

Bạn đang xem: Danh sách 28 vị Phật

• Cách đây ba năm và 100.000 kiếp trước, một vị Phật tên là Koṇḍañña (Kiều Trần Như) đã ra đời.
• Hai Asanga và 100.000 kiếp trước, trong cùng một kiếp sống, có bốn vị Phật tên là Maṅgala (Mạn Già La), Sumana (Tư Ma Na), Revata (Lý Bà Đa), và Sobhita. (Tô Tỷ Đa) ra đời.
• 1 Asanga và 100.000 aeons trước, trong cùng một kalpa, có 3 vị Phật tên là Anomadassī ̣ (Quang cao), Paduma (Great Lotus), và Nārada (Narada) được sinh ra. .
• Ba mươi ngàn kiếp trước, trong cùng một kiếp, có hai vị Phật tên là Sumedha (Thiện tri thức) và Sujāta (Thiện sinh).
• 1.800 kiếp trước, trong cùng một kiếp sống, có ba vị Phật tên là Piyadassī (Quan điểm Hạnh phúc), Atthadassī (Quan điểm Lợi ích), và Dhammadassī (Quan điểm Pháp bảo).

Xem thêm: Sư Thầy Nói Về Tình Yêu Rất Ý Nghĩa, Thầy Thích Tâm Nguyên Những Bài Giảng Về Tình Yêu

• Cách đây 92 đại kiếp, trong cùng một kiếp, có 2 vị Phật tên là Tissa (Đề Sa) và Phussa (Phát Sa) ra đời.
• Ba mươi mốt kiếp trước, trong cùng một kiếp sống, có hai vị Phật tên là Sikhī (Phật Thơ) và Vessabhū (Phật Tỳ Lô Giá Na) ra đời.
• Trong đại kalpa (Kalpa) này, có 4 vị Phật tên là Kakllionsha (Phật Gautama), Konagamana (Phật Gautama), Kassapa (Phật Kassapa), Gotama (chính là Phật Thích Ca). , người đã truyền dạy Phật giáo cho các tín đồ ngày nay) được sinh ra. Cũng trong kiếp này, nhiều triệu năm sau, Đức Phật thứ 5 sẽ ra đời, Metteyya.
Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực sự với cách tính giờ của Phật giáo, sự xuất hiện của 28 vị Phật giác ngộ hoàn toàn là rất hiếm so với lịch sử vũ trụ. Đại kalpa (maha-kappa) là một chu kỳ tạo thế giới, từ khi sinh đến khi diệt, và asankheyya-kappa là một khoảng thời gian không thể đếm được, nhỏ hơn một kalpa lớn nhưng vẫn lớn hơn nhiều lần so với kalpa của con người. Không có kalpa vĩ đại nào mà có hơn 5 vị Phật được sinh ra cùng một lúc. Có những giai đoạn kéo dài cả một kiếp Asanga kalpa mà không có vị Phật nào được sinh ra. Khoảng cách ra đời giữa các vị Phật hoàn toàn giác ngộ trong cùng một thiên thể cũng phải kéo dài hàng triệu hoặc hàng tỷ năm. Như vậy, cơ hội để chúng sinh được nghe hoặc đọc được Giáo Pháp chân chính do một vị Phật thuyết giảng là vô cùng nhỏ bé và vô cùng quý giá.
Tagged as-a-sang, as-a-sing, as many as the sand of the Ganges River, Những vị Phật hoàn toàn giác ngộ, Những vị Phật hoàn toàn giác ngộ trong quá khứ, Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ

*

*

*

*

Trả lời Hủy bỏ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường yêu cầu được đánh dấu bởi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho nhận xét tiếp theo của tôi.

Xem thêm: Ngũ Đại Chú Lăng Nghiêm Gồm 427, Chú Lăng Nghiêm Gồm 427

Một cuộc sống của những thành tựu

“Thời đại chánh pháp giải thoát thành tựu. Thời đại pháp ảnh thành tựu thiền định. Thời đại mạt pháp Niệm Phật thành tựu”

*

Dẹp bỏ sân hận, loại bỏ kiêu căng, không còn dính mắc vào vật chất, không còn ham muốn sắc dục, sẽ thoát khỏi mọi chấp trước và không bao giờ bị phiền não.

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.