Wed. Oct 5th, 2022
Bát Quan Trai Giới Tám Quan Trai Ở Nhà?  Bát Giới là gì?

GN – Tôi là Phật tử đã quy y Tam bảo, hiện đang sinh sống tại CHLB Đức. Qua tìm hiểu, tôi biết được rằng tôi có thể sống tại nhà riêng của mình.

Câu hỏi này có đúng không? Nếu vậy, nghi lễ là gì (tôi không tìm thấy trên mạng)? Vì điều kiện sống của em rất xa chùa nhưng em rất muốn tu hành, rất mong được sự ủng hộ của các bạn.

Bạn đang xem: Bát Quan Trai Giới Bát Quan Trai Ở Nhà? Bát Giới là gì?

(Trung Hà, lytrung …
yahoo.de)

*

Phật tử thực hành Bát giới trong thời gian sống – Hình minh họa

Bạn Trung Hà thân mến!

Trong việc hành trì Bát quan trai, điều cốt yếu là phải đạt được giới của cận trì giới (tám giới, tu một ngày đêm, thọ trì giới) để được thanh tịnh. cơ thể và lí trí.

Về nguyên tắc, để được thọ Bát quan trai giới, người ta phải giữ cả năm giới và thỉnh ít nhất một Tỳ kheo (hoặc một trong năm vị Tỳ kheo) về làm giới chủ. Nếu việc truyền và thọ Bát Giới không phù hợp với phương pháp nêu trên, giới không được thể hiện của các giới của Cận Trụ khó có thể phát sinh và không có khả năng bảo vệ những người thọ trì đầy đủ các giới của Cận Trụ.

Kinh khủng Thăng trầm của giới luật (Quyển 5) nói: “Không nên sống gần tượng Phật, nên nhận của người khác”. Trong Tỳ Kheo Ni (Quyển 1) nói: “Đời mạt pháp phải từ người khác, vậy từ ai? Từ phương 5 trở ra mà sống.” Điều này cho thấy muốn được xuất gia thì phải ở trước các vị: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di-ni, Sa-di, Sa-di-ni để cầu pháp giới.

Tuy nhiên, trên tinh thần phương tiện, luận Thật thà và bài luận Mức độ thông thái tuyệt vời Có một sơ hở cho phép tự nguyện thọ Bát quan trai giới. Luận văn Thật thà nói: “Nếu khi không có người, chỉ cần miệng suy nghĩ mà nói, thọ Bát quan trai giới cũng sẽ viên mãn.” (Bản tóm tắt của Giới luật, HT.Thích Thanh Nghiêm).

Xem thêm:

Như vậy, việc phát nguyện tuân giữ Bát Giới trong một số trường hợp đặc biệt cũng có thể thực hiện được. Do hoàn cảnh cá nhân (bệnh tật) không thể cùng quần chúng thọ Bát quan trai giới. Vì nơi tôi ở xa chùa chiền, tự viện và không có đạo tràng nào đến thỉnh cầu truyền tám giới cao quý. Vì vậy, nếu không có người xuất gia ở nơi bạn ở, bạn có thể thành tâm phát nguyện hộ trì Bát quan trai giới trước chư Phật và chư Bồ tát, rồi quán sát và thực hành (giống như bạn đang tham dự một khóa tu với đại chúng hội Bát quan trai giới). ).

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Và Cảm Động Về Người Cha Và Người Mẹ Khiến Con Cái Phải Chú Ý Cả Đời!

Về nghi lễ, tuy tự giác, tu trong ngày thọ Bát quan trai nhưng phải có chương trình tu tập rõ ràng, có nghi thức xuất gia, xả giới cụ thể. Bạn có thể tham khảo thêm về nghi thức tế tự và sắc phong Bát Quan trai tại: https://truclam.ca/images/file/4Db4OS8K2AgQACVf/nghi-thuc-tu-tho-bat-quan-trai.pdf.

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.