Mon. Oct 3rd, 2022
12 lời nguyện lớn của Bồ tát Quán Thế Âm MP3

Trong văn hóa và Phật giáo Việt Nam, Quán Thế Âm Bồ tát là một trong những vị Phật, Bồ tát được tín ngưỡng và tôn sùng nhất, cũng như được các phật tử và nhân dân tôn sùng và sùng kính nhất. Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Phật Cổ với danh hiệu Chân Pháp Minh Như Lai.

Bạn đang xem: 12 Đại Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm mp3

Xem thêm: Top Những Công Việc Thích Hợp Cho Cả Người Hướng Nội và Hướng Ngoại (Ambiver)

Xem thêm: Điều Gì Quan Trọng Nhất Trong Cuộc Đời Bạn, Trong Cuộc Đời Điều Gì Quan Trọng Nhất

Anh ta đã thực hành những sức mạnh siêu nhiên hào phóng từ vô số kiếp trước. Vì phát nguyện từ bi, Ngài hóa thân thành một vị Bồ tát để đưa người đến bến nước, cứu khổ cứu nạn, khiến người đời biết chánh pháp được an vui.

Quán Thế Âm Bồ tát đã lập 12 đại nguyện, mỗi nguyện đều chứa đựng vô lượng công đức, phóng ra tia sáng chói lọi, chiếu rọi mười phương thế giới.

*

12 lời nguyện lớn của Bồ tát Quán Thế Âm:

Lời nguyện đầu tiên Khi trở thành một vị Bồ tát (lời nguyện đầu tiên của Bồ tát Quán Thế Âm)Con tên tự là quán âm Viên Thông, cõi trần thanh tịnh, Khắp nơi khổ đau tìm cứu ngay, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.Lời nguyện thứ hai Không được hăng hái (Bản nguyện thứ hai của Quan Thế Âm Bồ tát)Nguyện một lòng cứu độ chúng sinh Luôn hiển hiện biển đông Cứu người chìm đắm khi sóng gió Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.Bản nguyện thứ ba của Như Lai thị hiện (bản nguyện thứ ba của Bồ tát Quán Thế Âm)Có nhiều đau khổ ở nơi đau khổ. Thề hại nhau Nghe lời than thở mau cứu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.Lời nguyện thứ tư Hoặc trừ quỷ (Bản nguyện thứ tư của Quan Âm Bồ tát)Bao nhiêu loài yêu quái ghê gớm, hãy để chúng hết mê muội, tiêu trừ nguy hiểm, đừng xen vào Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.Lời nguyện thứ năm cầm cây liễu (Bản nguyện thứ năm của Quan Âm Bồ tát)Nước cam lồ róc rách người của các tầng trời. Chúng sinh điên đảo điên đảo, vui buồn lẫn lộn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.Nguyện thứ sáu Luôn thực hành bình đẳng (Quan Âm Bồ tát nguyện thứ sáu)Từ bi thương xót tất cả chúng sinh Xóa tan mọi lỗi lầm Không còn phân biệt thân thể của mọi loài Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tátThứ bảy Phát nguyện Dứt bỏ Tam ác (Quán Thế Âm Bồ tát không phát nguyện)Địa ngục dưới hình dạng ngạ quỷ và dã thú, hổ dữ vây quanh Quan Âm, hiện chúng sinh thoát khỏi kiếp nạn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tátLời nguyện thứ tám để giải thoát ngục tù (Lời nguyện thứ tám của Bồ tát Quán Âm)Tội nhân bị trói, bị hành quyết, sau đó bị thẩm vấn. Thành tâm đảnh lễ Phật Bà Quan Âm, giúp siêu thoát nhẹ nhàng, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.Lời nguyện thứ chín làm thuyền Bát Nhã (Bản nguyện thứ chín của Quan Âm Bồ tát)Giúp con người vượt qua trôi dạt Bốn bề biển khổ, bất trắc Quan Âm hoàn toàn an lạc niết bàn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tátNguyện thứ mười về Tây phương tiếp dẫn (Thập nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm)Vòng hoa thơm, nhạc có lọng vàng Trang Phan bảo bài trí Quan Âm dẫn đường hướng tây, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.Lời nguyện thứ mười một của A Di Đà (Bản nguyện thứ mười của Quán Thế Âm Bồ tát)Cảnh Tây phương tuổi thọ vô lượng Chúng sinh muôn đời lâu dài Quán Âm nhớ Tây Phương mau trở về Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.Nguyện thứ mười hai Tinh tấn tu hành (Nguyện thứ mười của Quán Thế Âm Bồ tát)Dù thân này nát bét, con cũng phải thành tâm tu tập Mười hai nguyện để cứu độ đời đời Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.